Kot so danes sporočili iz sindikata veterinarjev, se od navedb sindikata ministrstva, ki je po aferi s sulfitom v mesnih pripravkih napovedal kazenske ovadbe zoper vodstvo uprave, distancirajo. Po njihovem mnenju so namreč »v veliki meri neresnične ali vsaj močno pretirane«.

»Sindikat se kot interesna organizacija zaposlenih, ki ščiti njihove interese in si prizadeva za njihov čim boljši socialno ekonomski položaj, ne opredeljuje do strokovnih vprašanj delovanja uprave, saj je to naloga drugih organov, ki bodo morali presoditi tudi o utemeljenosti omenjene kazenske ovadbe,« so poudarili.

Ob tem so navedli, da tako kot nobena druga organizacija tudi uprava in njeno delovanje ni brez pomanjkljivosti, zagotovo bi se odnose in pogoje dela dalo izboljšati.

»Sindikat veterinarjev Slovenije je v zvezi s tem podal že več pobud in se v zvezi z njimi tudi dogovarja z vodstvom uprave. Ena od objektivnih okoliščin, ki pogoje dela otežuje, je pomanjkanje števila inšpektorjev, uradnih veterinarjev,« so poudarili.

Čeprav vse pobude niso padle na plodna tla, pa ni mogoče trditi, da je stanje na upravi narobe kar vse povprek, so navedli v sindikatu veterinarjev, ki mu »ni znano, da bi bil na upravi razširjen mobing«. Kot so ocenili, zaposleni na upravi v danih okoliščinah delujejo strokovno in po najboljših močeh.

»Tisto, kar nas izrazito skrbi, je sum, da je cilj napadov sindikata ministrstva na upravo predvsem reorganizacija uprave in interesi posameznikov v tem procesu, ki pomeni nadaljevanje vzpostavljanja vzporednih struktur na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za opravljanje nekaterih sorodnih nalog, kot jih upravlja uprava. V tej luči se postavlja vprašanje ohranjanja neodvisnosti uprave, tudi v razmerju do ministrstva,« so izpostavili.

Kot so še navedli v sindikatu veterinarjev, predstavljajo večino zaposlenih na upravi, še naprej pa si bodo prizadevali za čim boljše pogoje za delo svojih zaposlenih na upravi in za uresničevanje njihovih interesov in pravic iz dela.