Stanovanjski sklad Republike Slovenije je ta teden podpisal pogodbo z Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB), s katero je od slednje kupil zemljišča na treh lokacijah po Sloveniji. Ena od lokacij je v Glincah v Podutiku, preostali dve pa v Novem mestu in Novi Gorici. Vrednost vseh zemljišč z davki je slabih 12,3 milijona evrov.

Po podatkih republiškega sklada je na zemljiščih v Glincah po trenutnih načrtih mogoče zgraditi kar 372 stanovanj. Ravno zemljišča v ljubljanskem Podutiku so bila v omenjenem paketu najdražja, saj bo sklad Družbi za upravljanje terjatev bank zanje skupaj z davki odštel 10,7 milijona evrov.

Da bo lahko plačal predvidene kupnine, je republiški sklad državo kot svojo ustanoviteljico zaprosil za dokapitalizacijo. »Ker ni šlo za brezplačen prenos zemljišč, sklad pričakuje, da bo njegov ustanovitelj z dokapitalizacijo v vrednosti 12.279.450,50 evra zagotovil sredstva za plačilo obveznosti po pogodbah in v nadaljevanju tudi potrebna sredstva za gradnjo na predmetnih nepremičninah ter kadrovsko sklad okrepil,« je dejal direktor republiškega stanovanjskega sklada Črtomir Remec. Pojasnil je, da sklad lastnih sredstev za nakup teh nepremičnin in gradnjo na teh zemljiščih nima. Ravno zato na skladu računajo, da bo vlada z dokapitalizacijo in zagotovitvijo sistemskega vira za gradnjo javnih najemnih stanovanj uresničila zaveze iz koalicijske pogodbe, da bo država do konca tega vladnega mandata za tovrstno gradnjo namenila 0,4 odstotka BDP. vbr