Priznani slovenski veslač in kajakaš Marin Medak meni, da predlagane spremembe prikazujejo občinski način dojemanja reke Soče kot gosi, ki nosi zlata jajca. »Nov odlok je načrt bogatenja občin na račun nič krivih kajakašev; taistih ljudi, ki so v 60. letih prejšnjega stoletja preprečili potopitev doline z jezovi, tistih, ki so v 80. glas o dolini Soče ponesli v svet, in tistih, se še vedno borijo za divjo Sočo, ki vsem prinaša koristi,« je kritičen Medak.

Občine dvig cen plovbe (nekatere dovolilnice bi se podražile za dvakrat, nekatere pa celo za petkrat) in višje globe za kršitelje utemeljujejo s tem, da so vstopno-izstopna mesta in povezana infrastruktura potrebni obnove in ureditve, a denar, ki ga zberejo s sedanjimi cenami, za to ne zadošča. Občinska sveta občin Kobarid in Tolmin sta predlog z nekaj spremembami v prvem branju že potrdila, v Bovcu pa so ga svetniki zavrnili. no