Sindikat bo, če jim bosta delodajalca - Pošta Slovenije in njeno invalidsko podjetje - prisluhnila in ugodila zahtevam, stavko preklical, so zapisali na omenjenem družbenem omrežju.

Sindikat zahteva kadrovsko okrepitev na takšno raven, da bo zagotavljala izpolnjevanje obveznosti in normalen obseg opravljenih ur. Po njihovi oceni bi morala Pošta Slovenije zaposliti še dodatnih 300 ljudi. Poleg tega zahteva tudi dvig plač, saj je po njihovem mnenju sedanja višina plače za deficitarna delovna mesta glede na naravo in pogoje dela bistveno prenizka.

"Sindikat poštnih delavcev je vprašanja uresničevanja ekonomsko socialnih pravic in interesov iz dela skušal rešiti po mirni poti v okviru socialnega dialoga s Pošto Slovenije," so, kot je na spletu poročal časnik Delo, poudarili v sindikatu in dodali, da je poslovodstvo Pošte v preteklih mesecih zavrnilo predloge sindikata in se o njih ni bilo pripravljeno dogovoriti.

Tako v sindikatu ocenjujejo, da v okviru običajnega socialnega dialoga ni mogoče utemeljeno pričakovati rešitve ključnih vprašanj in uvedbe potrebnih sprememb za ureditev kadrovskih razmer.

Stavka se bo po napovedih začela 11. novembra ob polnoči in bo potekala v vseh objektih Pošte, na vseh deloviščih oz. delovnih mestih pri Pošti Slovenije in njenem invalidskem podjetju. Stavke medtem ne bo v organizacijski enoti strokovnih služb.

Februarsko stavko so preklicali

Sindikat je letos že napovedal stavko, ta bi morala biti 19. februarja, a so nato s poslovodstvom dosegli dogovor in stavko preklicali. Ključne stavkovne zahteve so šle v smeri razbremenitve zaposlenih, prilagoditve delovnih pogojev in izboljšanje varnosti in zdravja pri delu, dogovor o izpolnitvi zahtev je previdel izpolnitev zahtev v roku dveh let.

"Zaradi porasta drugih poslov, poškodb, bolniških odsotnosti in fluktuacije ter zaradi restriktivne kadrovske politike v preteklih letih se Pošta Slovenije kljub podpisu dogovora o stavkovnih zahtevah z 18. februarja še vedno sooča z nezmožnostjo organiziranja zakonitega dela, z visokim absentizmom in fluktuacijo," so poudarili v sindikatu.

Kot so še dodali, je "nedopustno, da Pošta Slovenije organizira delo s premajhnim številom zaposlenih, jih ne ohrani in zaradi stanja očitno krši delovno zakonodajo in hkrati slabi kakovost poštnih storitev".