»Mi smo pač tisti, ki težimo oblastem, naj pri svojem odločanju upoštevajo mnenje ljudi,« pojasnjuje Borut Jerman, član široke ekipe Kulturno izobraževalnega društva PiNA. »Naše osnovno načelo je izboljševanje družbe na bolje, na vseh ravneh. Projekt Narišimo Obalo je le eden od mnogih, a je odličen prikaz, kako delujemo. Naša pomembna značilnost je, da nam ni težko priznati, da česa ne vemo. In ko ne vemo, vprašamo tiste, ki vejo.«

750 metrov ilustracij, ki so nastale v množični risarski akciji, so tako analizirali s pomočjo Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU. »Ljudje so narisali vse živo. Jasno so izrazili, da ne želijo novih pozidav, želijo si čim manj betona in novih elementov in čim več prostora za kakovostno preživljanje prostega časa ter za občudovanje morja. Tobogani, pomoli, klopce, tuši. A imeli smo tudi otroke, ki so narisali otoke, amfiteatre, kina, gledališča na prostem, podvodne kupole za opazovanje morskega življenja, bilo je kar zanimivo. Vse to smo analizirali s pomočjo Geografskega inštituta in razvili programske iztočnice za regionalni prostorski načrt, ki ga pripravljata občini Koper in Izola.«

Kritični premislek, ki ni destruktiven

Borut Jerman je prepričan, da se njihova odgovornost do družbe izraža tudi prek dejstva, da skušajo ljudem povedati, da je strokovno mnenje pomembno. »Zaupanje v stroko se izgublja, med strokovnjaki in splošno javnostjo ni pravega stika. A obstajajo ljudje, ki so nekemu vprašanju posvetili vse svoje življenje! Veliko se dela - veliko raziskav, znanja in izkušenj obstaja in škoda bi bilo, da tega ne bi izkoristili!« Na društvu PiNA vsak dan iščejo nove načine, kako bi poglobljeno strokovno znanje približali splošni javnosti in ga uporabili v praksi, za boljši vsakdan.

»Premišljevati skušamo družbo, v kateri živimo. Danes se veliko poudarjajo tehnološke inovacije, njihov pomen za delovna mesta in prihodnost. A tehnologija ni težava, vsak dan se dogajajo nova dognanja, tehnološki napredek je zagotovljen. Prava težava je v humanizaciji tega tehnološkega napredka. Ne vemo več, kako kot ljudje pristopiti k temu, kar razumemo kot razvoj. Ne znamo se več vprašati, kaj bi bilo v družbi dobro, dobro za nas kot ljudi. Mislim, da so organizacije, kot je PiNA, pomembne s tega vidika. Da premislimo ves ta postulat neskončnega napredka in ga počlovečimo. Ne bom rekel, da napredek ustavimo, ampak da ga skupaj, v skupnosti, zapeljemo v smer, da za seboj ne bo puščal odrinjenih,« vizijo društva pojasnjuje Borut Jerman.

Trenutno enajst zaposlenih izvaja približno dvajset projektov, pogodbe imajo skoraj s polovico slovenskih ministrstev, med drugimi za javno upravo, notranje in zunanje zadeve, kulturo, okolje in prostor, izvajajo projekte Norveškega finančnega mehanizma in v tesnem sodelovanju s službami Evropske unije. »Vse začinjeno s kritičnim premislekom, ki pa nikoli ni destruktiven,« razlaga Borut Jerman.

Platforma dobrih idej

PiNA je društvo multipraktikov, ki znajo delati več stvari hkrati. Od evropskih projektov do pravnega svetovanja ali inovativnih izobraževalnih pristopov. »Veliko delamo na področju aktivnega državljanstva, participacije, trajnostnega razvoja, kulturnih industrij, mednarodne mobilnosti. Smo zelo heterogeni in včasih navidezno shizofreni, a sledimo skupnim vrednotam, ki po našem mnenju vodijo v bolj egalitarno, bolj povezano družbo, ki več sodeluje in je sestavljena iz posameznikov, ki se zavedajo odgovornosti, ki jo imajo za to, da kot družba napredujemo in rešujemo skupne težave.«

Povedano preprosto: PiNA je platforma dobrih idej, ki se rodijo, da bi odgovorile na prepoznane izzive v okolju. »Vsem zaposlenim in vsem ljudem, ki gravitirajo okoli Pine, želimo omogočiti, da prepoznajo organske težave, ki jih družba ima, in jih naslavljati prek različnih projektov. Dobivamo veliko pozivov, zakaj se v regiji ne profiliramo tudi politično, strankarsko. Vedno rečemo, da mi nismo tu, da povemo ljudem, kaj voliti in zakaj, saj je to druga plat iste medalje, ki pravi, to moraš voliti, ker je edino pametno. Ljudem bi radi dali kakovostne informacije in kakovostne načine, kako te informacije obdelati, da si sami sestavijo kakovostna stališča, na podlagi katerih se nato odločajo na volitvah. In prevzamejo odgovornost za neko sooblikovanje družbe.«

Borut Jerman je ponosen, da si vsi, ki delajo na ali za PiNO, pri svojem delovanju ves čas dovolijo, da se ne strinjajo. Da si znajo to, da se ne strinjajo, tudi zelo energično povedati, hkrati pa ves čas ohranjajo prijateljsko naklonjenost. »To ustvari iskrivo ustvarjalno okolje, ki ga je v mnogih institucijah velikokrat premalo. Ljudje se ne znamo več pogovarjati in se konstruktivno nekam poslati. Argumentirano povedati, zakaj nekoga nekam pošlješ, je pomembno! Sprejeti argumente, s katerimi se ne strinjaš, jih premisliti in preoblikovati svoje stališče na način, da daš drugim argumentom novo možnost, da nemara celo spojiš stališča … To je bistveno.«