1. dne 15. 4. 2011 je Grep Bazi Dante posodil 500.000 evrov, kar za tožilko Blanko Žgajnar ni sporno; tudi v oddaji Tarča tega ne problematizirajo;

2. dne 26. 8. 2011 je Grep Bazi Dante posodil drugih 500.000 evrov, s katerimi je Baza Dante družbi Electa plačala račune za nakup nepremičnin. Družba Electa mi je nato na podlagi asignacijske pogodbe, torej zakonitega dokumenta, vrnila 100.000 evrov. To je za tožilko korupcijsko dejanje oziroma pranje denarja, kar so skušali dokazati tudi novinarji v oddaji Tarča.

Obe posojili je Baza Dante skupaj s pripadajočimi obrestmi v znesku 1,041.700 evrov vrnila Grepu 24. januarja 2012. Na podlagi navedenih pogodb in dejstev trdim, da tu ne gre niti za korupcijo niti za pranje denarja, saj 100.000 evrov ne more kar nekje ostati, tudi pri županu ne, saj je glavnica v celoti vrnjena.

Sledi vprašanje za rešitev finančne situacije RTV na osnovi »dejstev«, ki so jih predstavili v Tarči. Predlagam, da uredništvo Tarče zgoraj omenjeni izračun preizkusi v praksi in direktorju Igorju Kaduncu predlaga naslednje:

– RTV si sposodi 500.000 evrov, vrne 500.000 evrov, pri tem pa uredništvu Tarče ostane 100.000 evrov za program. Če to večkrat ponovijo, so rešili finančno stanje RTV;

– če se ta model izkaže za uspešnega, čeprav trdim, da je to nemogoče, bom vrnil vseh 13 nagrad, ki sem jih kot največkrat nagrajen direktor prejel, pa tudi diplomo ekonomske fakultete;

– uredništvo Tarče pa bi, skupaj s tožilko Blanko Žgajnar, najverjetneje postalo kandidat za najvišjo svetovno nagrado v ekonomiji.

Zoran Janković, Ljubljana