Zavihek na piranski občinski spletni strani, kjer naj bi občani našli dokumente o občinskem prostorskem načrtu (OPN), temeljnem dokumentu vsake občine, je prazen. Prvi poskusi sprejemanja so se začeli še v času Gantarjevega županovanja pred 14 leti, vnovičen osnutek strateškega dela načrta, torej šele prve stopničke v fazi sprejemanja, so svetnikom in predsednikom krajevnih skupnosti predstavili letos poleti. Pot do dokončnega sprejetja bo tako še dolga, med drugim tudi zato, ker je občina v vseh teh letih prejela več kot 1500 pobud za prostorske spremembe. Do vseh, četudi so nekatere neutemeljene, se bo že po zakonu morala opredeliti.

Izogibanje reševanju dejanskih problemov?

V civilni iniciativi Piran, ki jo vodi Davorin Petaros, so osnutek strateškega dela OPN raztrgali. »Medtem ko je tekstualni del v osnovi spisan na pozitivnih smernicah, se te v grafičnem delu kažejo kot negativne spremembe,« so zapisali v pismu, ki so ga naslovili na župana Đenia Zadkovića. V 25 točkah so mu nanizali pripombe in predloge, med njimi pa posebej opozorili na krčenje zelenih površin. »Kmetijska zemljišča, ki so še preostala, in tista najboljša se krčijo na račun širitve poselitve. Grafični prikaz Zelene Riviere je naravnost smešen, saj ni ničesar v zeleni barvi! Proglas Občine Piran o zeleni občini je treba upoštevati. To mora veljati za Fieso v celoti, kar je je še ostalo! V strunjanski dolini bi morali obvezno porušiti vse objekte, ki so bili zgrajeni za kmetijski namen in pretvorjeni v sekundarna bivališča,« naštevajo.

Med sporne nedorečene teme uvrščajo širitev Letališča Portorož, gradnjo golf igrišča v Sečovljah in hitre ceste skozi strunjansko dolino. Na koncu ugotavljajo, da je celoten izdelek očitno zgolj birokratski poskus zadostiti formalnim zahtevam določil prostorske zakonodaje in se v največji meri izogniti reševanju dejanske problematike. Ta, trdijo, ostaja že vsa leta nerešena in omogoča posamičnim prikritim centrom moči odločanje o rabi prostora in nekontrolirano ribarjenje v kalnem z očitno koruptnostjo.

Občina: Restriktivni do mešetarjev s prostorom

Na občini očitke civilne iniciative zavračajo. »Kakor koli bo ta vsebina predstavljena, zmeraj bo nekdo, ki s to vsebino ne bo povsem zadovoljen,« pravijo in ob javi razgrnitvi dokumenta pričakujejo »pripombe tako tistih, ki si želijo čim več možnosti za gradnjo, pa četudi na kmetijskih zemljiščih, kot tistih, ki bodo v vsem, kar ni pobarvano z zeleno barvo, videli pozidavo vsevprek ter korupcijo na vsakem koraku«. Trdijo, da so v prostorskem načrtu skušali biti dojemljivi za dobre strateške predloge in hkrati restriktivni do tistih, ki služijo zgolj osebni koristi ali mešetarjenju na račun prostora.

Piranska občina je glede prostorskih želja seveda veliko občutljivejša, kakor občine na turistično nezanimivih območjih. »Že od prvih korakov priprave strateških dokumentov občine se zavedamo, da je specifičnost piranske občine zelo jasna in dejansko žalostna. Večina pobud jo vidi zgolj kot vir zaslužka in ureditve sekundarnih bivališč,« priznavajo na občini in dodajajo, da so k temu so pripomogli tudi tisti, ki so lastna stanovanja prodajali zgolj zaradi doseganja visoke cene. »To dnevno občutimo vsi prebivalci naše občine, kar je še bolj izrazito ob koncu sezone, ko naše ulice obnemijo in se stanovanja, trgovine in lokali izpraznijo. Ko nastopi ponovno poletje, je vrvež naenkrat zopet preobsežen in za vse preobremenjujoč,« dodatno pojasnjujejo.

Želje po širitvi pozidave velike

Lastniki zemljišč na piransko občino naslavljajo številne pobude za širitve stavbnih zemljišč na robovih naselij in tudi razpršeno po prostoru. Občina jim odgovarja, da bo do širitev zelo zadržana in da bo poselitev prednostno spodbujala na tistih zemljiščih znotraj naselij, ki so bila kot stavbna opredeljena že v do zdaj veljavnih prostorskih planskih aktih.