V Domžalah so nedavno zamenjali dotrajano in poškodovano kritino na OŠ Dob ter telovadnici OŠ Rodica. V enoti domžalskega vrtca Kekec so preuredili razdelilno kuhinjo, obnovili inštalacije in sanitarne elemente ter uredili novo povezavo do zunanjih sanitarij. Na OŠ Venclja Perka so uredili kanalizacijo in poskrbeli za zunanjo ureditev šole.

V mestu so uredili Kolodvorsko cesto na odseku od Ljubljanske ceste do železniške postaje in to preuredili v javno površino, namenjeno predvsem pešcem in kolesarjem ter vozilom za dostavo. V okviru 450.000 evrov vredne naložbe so uredili javno razsvetljavo, obnovili vodovod in kanalizacijo, namestili novo urbano opremo in območje zasadili.

Končali so tudi pol milijona evrov vredno rekonstrukcijo lokalne ceste Dob–Češenik–Turnše na 800 metrov dolgem odseku Češenik, na Krtini pa za približno enak znesek uredili Športni park Nakrtin, ki z različnimi tematskimi otoki ponuja aktivnosti za vse starostne skupine občanov. V Češminovem parku v Domžalah so zamenjali leseni podest.

Novi vhod v športno dvorano

Gradbena dela so že končana tudi na novem vhodu v športno dvorano Domžale. Naložba jih je stala kar 800.000 evrov. V prvi fazi so obnovili kletni del in zgradili dvigalo, v drugi fazi pa prenovili pritličje, kjer so uredili nove sanitarije za invalide, prostor za prodajo vstopnic, bistro, galerijo, večnamenski prostor ter priročno skladišče. Na zahodnem delu pritličja so v celoti zamenjali tudi zasteklitev oziroma fasado. Pravkar so končali tudi prenovo otroškega igrišča v naselju Pšata in dobrih 335.000 evrov vredna dela v okviru zamenjave umetne trave v Športnem parku Domžale, kjer bodo postavili montažne tribune s streho in uredili namakalni sistem. Nedavno so razpisali javno naročilo za izbor izvajalca za vgradnjo semaforja (tudi pomožnih) v športni dvorani Domžale, ki bo omogočalo izvedbo tekmovanj FIBA najvišjega razreda.

Decembra naj bi končali 628.557 evrov vreden projekt gradnje kanalizacije, investicijskega vzdrževanja vodovoda in obnovo ter razširitve ceste na območju Bišče–Selo pri Ihanu, kjer bodo zgradili tudi pločnik. Rekonstruirati nameravajo 350 metrov dolg odsek lokalne ceste Krtina–Brezje pri Dolu, kjer sta predvidena tudi enostranski pločnik in bankina na drugi strani. Pogodbena vrednost je okrog 230.000 evrov z DDV.

Vzdrževalna dela

Izvajajo pa tudi že vzdrževalna dela na vodovodu po Bistriški ulici v Radomljah, na vodovodu po Ljubljanski cesti v Domžalah na odseku policija–Keber in na vodovodu Brdo pri Ihanu. Vsa dela naj bi bila končana predvidoma čez mesec dni, vzdrževalna dela na vodovodu na Bolkovi ulici na Homcu pa so že končali. Sanirali so tudi zajedo na Kamniški Bistrici v naselju Mala Loka.

V kratkem se bodo lotili vzdrževalnih del na vodovodu, gradnje kanalizacije in obnove ceste na območju Krtine, kar jih bo stalo 184.466 evrov z DDV. Še dobrih 50.000 evrov več jih bo stala obnova in širitev kilometer dolgega odseka lokalne ceste Rova–Dolenje–Rafolče. Del se bodo lotili aprila prihodnje leto. Takrat naj bi se lotili tudi gradnje manjkajočega pločnika na 650 metrov dolgem odseku državne ceste v Dragomlju ter hkrati izvedli vzdrževalna dela na javnem vodovodu. Ocenjena vrednost del znaša 470.000 EUR z DDV. Marca prihodnje leto naj bi se gradnje kanalizacije in obnove javne ceste lotili tudi na Goričici pri Ihanu. Dela so ocenjena na 180.000 evrov. Na začetku prihodnjega leta naj bi se lotili tudi širitve in obnove jedilnic in kuhinj na OŠ Domžale in OŠ Rodica, v načrtih pa sta tudi obnova in širitev zdravstvenega doma.