Sanacijo bo izvajalo ljubljansko podjetje Inkaing, ki bo moralo dela končati v 130 dneh. Tako so povedali predstavniki ministrstva za okolje in prostor na srečanju s starši otrok v vrtcih z onesnaženo zemljino, ki je prevzelo projekt sanacije celjskih javnih vrtcev, in sicer v enoti Mavrica Vrtca Anice Černejeve in enoti Ringa Raja Vrtca Zarja. Podjetje Inkaing, ki je dva vrtca že saniralo v Ljubljani, ima na tem področju dovolj izkušenj, demontaža igral in druga pripravljalna dela na igrišču enote Mavrica pa bodo predvidoma stekla že prihodnji teden, v sredo.

Otroci ne bodo izpostavljeni prašenju

Izkop z odvozom onesnažene zemljine pa bosta na vrsti šele, ko bodo starši otroke odpeljali domov. »Vso izkopano zemljino bomo takoj odpeljali iz Celja in jo predali podjetju Nerinvest, ki ima sedež v Andražu nad Polzelo in je pooblaščeno za zbiranje in predelavo gradbenih odpadkov,« je staršem otrok zagotovil direktor Inkainga Matjaž Jerala.

Kot je še dejal Jerala, bodo onesnaženo zemljo izkopavali in odvažali samo v času, ko v vrtcu ne bo otrok, takšna pa bo praksa tudi pri sanaciji drugih vrtčevskih igrišč, ko bodo prišla na vrsto. Prav izkop in odvoz onesnažene zemlje sta namreč najbolj »občutljiv« del sanacije, saj bi otroci lahko bili izpostavljeni prašenju. »Bodo pa gradbena dela zagotovo nekoliko moteča za okoliške prebivalce, zato jih prosimo za razumevanje in strpnost,« pa poudarjajo na celjski občini, kjer so veseli, da se bo sanacija končno začela. Kdaj bo na vrsti enota Ringa Raja, bo znano po jesenskih počitnicah. »Novo, neoporečno zemljino bo izvajalec del pripeljal iz Naklega na Gorenjskem, nad sanacijo bodo bedeli predstavniki ljubljanske biotehniške fakultete in AZ Inženiringa, organizirani pa bodo tudi redni koordinacijski sestanki, na katere bosta poleg predstavnikov izvajalca del, ministrstva, biotehniške fakultete, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, AZ Inženiringa in občine vabljena tudi predstavnika staršev,« zagotavljajo na občini.