Samo tarnanje, da so pokojnine sramotne, da se godi krivica pri odločitvah vlade (od katerih so nekatere celo nezakonite), ne pelje nikamor. Osnovna naloga vsakega društva upokojencev je skrb za dostojne pokojnine.

Zagotovo so obiski na domu in kakšno darilo – priboljšek ob praznikih lepa gesta, toda osnovni cilj ne more in ne sme biti blaženje hudih anomalij in stisk zaradi sramotno nizkih pokojnin, pač pa reševanje problema pri izvoru: skrbi in resnim prizadevanjem za dostojne pokojnine.

Rezultati zbranih podpisov za upokojensko peticijo kažejo, da žal upokojenci še vedno ne razmišljamo stanovsko in ne znamo združiti svojih vrst. In dokler bo tako, se bodo dogajale anomalije in krivice, vse bo šlo naprej, kot je šlo doslej, in tako bo tudi ostalo: brez povišanj in sledenja gospodarski rasti, a bomo prvi na vrsti, ko bo treba spet varčevati in vzeti.

Čas je, da bi doumeli potrebo po resnem sodelovanju in zahtevi za svoje zakonsko sprejete pravice, ki se kar naprej kršijo. Pa saj vsi poznamo pregovor: »Kjer ni tožnika, ni sodnika,« in tistega drugega »Pomagaj si sam in bog ti bo pomagal.« Veljalo bi ju upoštevati, nam vsem v dobro.

Mira Kofler, Škofja Loka