Pri plačilu z brezstično bančno kartico bo vnos številke PIN potreben za potrjevanje plačila nad 25 evrov, izjemoma so plačila pod 25 evrov, kadar se bo pojavila takšna zahteva POS-terminala.

Banke in hranilnice so namreč že ob uvedbi brezstičnih kartic zaradi dodatne varnosti postavile določeno omejitev. To pomeni, da bomo morali potrošniki tudi za plačila pod 25 evrov vnesti PIN-številko, kadar bodo dosegli skupni znesek takšnih zaporednih plačil, ki ga je postavila njihova banka ali hranilnica. NLB je denimo skupni znesek predhodnih brezstičnih plačil brez številke PIN določila pri 50 evrih.