»Veseli smo, da bomo lahko normalno zaživeli. Doslej smo v zelo stari hiši živeli v eni sobi. Hčerki nista imeli prostora za učenje in igro.« »Vsak si v življenju želi vsaj malo upanja in spodbude za naprej. Nova streha je upanje in spodbuda za naju z Anico. Hvala vsem, ki ste pomagali, in upava, da bova kdaj lahko komu pomagali tudi medve.« Takšnih zgodb se je na območnem združenju Rdečega križa Novo mesto, sploh v zadnjih dvajsetih letih, odkar deluje sklad za pomoč ljudem v stiski, nabralo na stotine. Morda celo preveč, kajti ljudi v stiski je žal iz leta v leto več, pravijo na območnem združenju, ki pokriva osem dolenjskih občin.

Dvajset let sklada, ki je bil dolga leta edini tak primer v Sloveniji, so poskušali ujeti v razstavo s predstavitvijo večjih dobrodelnih akcij. Obletnico, ki so jo naslovili Nisi sam, bodo počastili 24. oktobra v prostorih Humanitarnega centra na Drski, kjer bodo podelili tudi priznanja najzaslužnejšim donatorjem, 4. decembra pa pripravljajo še dobrodelno dražbo slik.

Sklad se prilagaja potrebam

V prvih letih je sklad socialno šibkim družinam in posameznikom pomagal s prehranskimi paketi. Po letu 2006 je to vlogo v večji meri prevzela država, a ker so ljudje potrebovali tudi druge oblike pomoči, je sklad razvijal svoje dejavnosti. »Dodali smo finančno pomoč za najnujnejše stroške v obliki plačila položnic, štipendije za dijake in študente, ki niso upravičeni do državne štipendije, bone za šolske potrebščine, začeli smo tudi z večjimi projekti, kot sta gradnja in obnova hiš,« pove predsednica novomeškega združenja Vesna Dular. V dvajsetih letih so izpeljali kar 92 večjih humanitarnih akcij in pomagali okoli 53.000 posameznikom. Razdelili so skoraj 47.000 prehranskih paketov, več kot 2000 finančnih pomoči, 2300 bonov za šolske potrebščine, skoraj 350 štipendij, vse skupaj v vrednosti več kot 1,4 milijona evrov, vsa ta leta pa jim ob strani stoji generalni pokrovitelj, novomeška družba Krka.

»V celoti, od temeljev naprej, smo zgradili pet hiš, sedem smo jih prenovili, organizirali akcije zbiranja sredstev za štiri zdravljenja, obnavljali strehe, pomagali v različnih nesrečah, požarih. Vedno, ko je šlo za večjo akcijo, smo bili uspešni tudi zato, ker so se odzvali lokalna skupnost, krajevne organizacije Rdečega križa, podjetja iz lokalnega okolja,« našteva sekretarka območnega združenja Barbara Ozimek. »Pri tem je pomembno, da so družine, ki smo jim na tak način pomagali, začutile poleg velike hvaležnosti tudi določeno odgovornost. Kajti ko so videle, koliko ljudi jim je pripravljenih pomagati, so dobile nov zagon in tudi same vložile veliko truda v to, da so uspešneje zakorakale v nadaljnje življenje.«

Zbirajo sredstva za nov hlev

Novomeški Rdeči križ šteje okoli 12.000 članov, od tega je v projekte aktivno vpetih 450 odraslih in 320 mladih. Te dni pa se že pripravljajo na novo akcijo. Pomagali bodo družini Grivec iz Poljan pri Mirni Peči, ki so ji pogoreli hleva in kozolec, na srečo pa je gasilcem uspelo preprečiti, da bi pogorela še hiša. Ker se starejši par preživlja zgolj s kmetijstvom, novo gospodarsko poslopje nujno potrebujeta, redita tudi deset glav živine, ki so jo morali začasno preseliti v sosedov hlev, pojasnjuje Ozimkova. Gradnjo 150 kvadratnih metrov velikega objekta ocenjujejo na 40.000 evrov, sredstva pa že zbirajo na tekočem računu novomeškega OZRK.

Že petnajst let podeljujejo tudi štipendije za dijake in študente. Prihodnji konec tedna bo pogodbe za tekoče šolsko leto podpisalo trinajst donatorjev in devetnajst štipendistov, donatorje pa iščejo še za tri prosilce.