»Širitev obeh izvoznih krakov priključka Arja vas v občini Žalec, torej tako iz smeri Ljubljane proti Celju kot iz Celja proti Ljubljani, je začasen ukrep, s katerim želimo v čim večji možni meri urediti promet do izvedbe končne ureditve. Začasen ukrep, katerega osnova je semaforizacija križišč na izvozu z avtoceste, zaradi boljše prepustnosti vključuje tudi širitev izvoznih ramp, kar bo omogočalo boljšo prepustnost vozil, ki bodo zavijala desno in ne bodo podvržena semaforju. Gre torej za začasen mimobežni pas za vozila, ki bodo zavijala desno,« trenutne gradbene posege v Arji vasi opisuje Marjan Koler iz službe za komuniciranje v Družbi za avtoceste RS (Dars).

Dela bodo končana do sredine novembra

Z deli hitijo tudi zato, ker družba Lidl že prihodnji teden tik ob avtocestnem priključku Arja vas odpira največjo gospodarsko investicijo v državi letos, osrednji logistični center za preskrbo svojih trgovin v Sloveniji, zato je pričakovati bistveno povečanje prometa predvsem tovornih vozil tako na izvozu kot uvozu na avtocesto. Kot rečeno, pa bodo s širitvijo izvoznih krakov in semaforizacijo krožišč zgolj začasno rešili težavo z vse gostejšim prometom. »Ti ukrepi bodo hkrati zagotavljali boljšo varnost prometa na avtocesti, saj bodo detektorske zanke na izvozu z avtoceste krmilile delovanje semaforja tako, da ne bo prihajalo do stoječih kolon na avtocesti,« še pravi Koler. Vrednost vseh del, tako gradbenih kot izvedene semaforizacije, znaša okoli 275.000 evrov brez davka na dodano vrednost. Gradbena dela izvaja celjska družba VOC, semaforizacijo bo uredilo podjetje Asist iz Ljublane, dela pa bodo končana predvidoma do sredine novembra.

Začasno bodo postavili semaforje

Kot rečeno, pa gre zgolj za začasno rešitev težko pričakovane dokončne rekonstrukcije, ko bo tu nastala oblika križišča, imenovana DDI (diverging diamond interchange). Gre za semaforizacijo križišč, v katerih se z vodenjem in križanjem posamezne smeri izognemo levemu zavijanju. Takšno obliko križišča so najprej izvedli v Združenih državah Amerike, več primerov pa je že zgrajenih tudi v Evropi, denimo v Franciji in na Danskem. Pri nas pa bo to prvo takšno.

Gre za nujen poseg, saj se poslovna cona Arnovski gozd vse bolj širi, posledično pa zlasti ob prometnih konicah zaradi povečanega prometa tovornih vozil prihaja do blokade pretočnosti prometa. Priključek v Arji vasi, ki je bil zgrajen in so ga predali namenu leta 1997, ima obliko diamanta, ki ne zmore več slediti gostoti prometa. Zato je občina Žalec lani naročila prometno študijo širitve poslovne cone Arnovski gozd z navezavo na cestno omrežje in avtocestni priključek Arja vas, kot najbolj ustrezna pa se je pokazala gradnja posebne oblike križišča, imenovanega DDI, ki povezuje krake avtocestnega priključka z regionalno cesto. Dars bo v ta namen ponovno izvedel postopek javnega naročila za projektno dokumentacijo celotnega vplivnega območja, ki bo podlaga za izvedbo rekonstrukcije na celotnem odseku, pri čemer bosta partnerja tudi direkcija za infrastrukturo in žalska občina. Dokončna ureditev je predvidena v letu 2021, do takrat pa bo promet urejen, kot rečeno, z začasno semaforizacijo, ki jo urejajo prav zdaj.