večkrat pišete o problematiki upokojencev, kar je prav, in veliko napisanega je žalostna resnica, pri tem pa večkrat omenjate mene kot predsednika Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus), ki po vaših besedah ne naredi nič za izboljšanje položaja upokojencev.

Sklepam lahko le, da ne spremljate predlogov Zdusa vladi, poslankam in poslancem ter političnim strankam, zato bi vam jih vsaj nekaj želel predstaviti:

– leta 2017 smo prek predloga poslancev DZ minimalno pokojnino v višini 442 evrov povišali na 535 evrov, ki jih danes prejema 63.000 upokojencev,

– leta 2018 smo pred volitvami v DZ obiskali vse poslanske skupine in vodstva strank ter jim predstavili opredelitve Zdusa v Memorandumu 2018. Memorandum so sprejeli zelo dobro, a takoj po volitvah na to pozabili,

– memorandum smo primerjali s koalicijsko pogodbo te vlade, obeti so bili kar optimistični in rezultat tega dela je, da so sprejeli dvig odmernega odstotka s 57,25 na 63,5 odstotka ter vsako leto za en odstotek. Tudi redno usklajevanje je urejeno že tri leta. Težave imamo z letnim dodatkom, ker se ne upošteva sistemskega zakona (Zpiz) v 95. členu in izrednega usklajevanja v 430. členu,

– 1. oktobra, na mednarodni dan starejših, je Zdus naslovil na vlado, poslanke in poslance, poslanske skupine in politične stranke zahteve Zdusa za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev v letu 2020 z naslovom Dovolj je varčevanja na plečih upokojencev,

– 11. oktobra smo se ostro odzvali na potrjene spremembe zakona o poslancih in na vlado, poslanke in poslance, poslanske skupine in politične stranke naslovili pismo Poslanci odzujfani – upokojenci vedno bolj zazujfani.

Vse vsebine so dosegljive na naši spletni strani, vabimo vas, da jih preberete, saj je tam viden naš napor za izboljšanje položaja upokojenk in upokojencev.

Če že niste, vas vabim, da se vključite v eno izmed društev upokojencev (DU), saj imate še nekaj dni časa, da kandidirate na razpisu za podpredsednika Zdusa, tako da boste lahko uveljavili pravice upokojencev neposredno in ne le s pismi bralcev po časopisih. V Zdusu na nepravilnosti opozarjamo vse politične stranke, poslance in poslance, vlado in poslanske skupine, in ne zgolj ene izmed njih, ki ima sicer v imenu upokojence, saj pred volitvami vsi veliko obljubljajo, potem pa bolj malo naredijo.

Na koncu pa vam bi želel sporočiti še to, da smo v Zdusu prostovoljci, ki veliko časa namenimo temu, da prek pokrajinskih zvez društev upokojencev sistem deluje v društvih upokojencev. Z včlanitvijo v DU se boste tako lahko ukvarjali s številnimi problemi, ki tarejo upokojenke in upokojence.

Janez Sušnik, predsednik Zdusa