Konec septembra lani je Maja Zajec v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti v domači hiši v ljubljanskem Zalogu z večjim kuhinjskim nožem zabodla zunajzakonskega partnerja Iztoka Štupico. Policija jo je še isti dan aretirala, na sodbo sodnice Maje Testen, ki ji je na prvi stopnji odredila štiri leta zapora, pa se je pritožila. Zahtevala je oprostitev ali vsaj milejšo kazen za povzročitev hude telesne poškodbe iz malomarnosti, ne pa poskusa uboja. »Četudi se opisa dogajanja moje stranke in oškodovanca na kakšni točki razhajata, sta si skupna v tem, da ga ni imela namena zabosti, temveč se je on, pa če se to sliši še tako nenavadno, med dvigovanjem iz ležečega v sedeči položaj na postelji sam nabodel na nož,« je pritožbo utemeljila odvetnica Alenka Cerar. A ker je 45-letnica pritožbo na višje sodišče vložila prepozno, je senat sploh ni upošteval.

Doma bi jo rad tudi zabodeni

Na razsodbo Testenove se je pritožilo tudi tožilstvo, ki je predlagalo zvišanje kazni za dodatni dve leti, še bolj neobičajna pa je bila prošnja oškodovanca Štupice, naj bodo do Zajčeve vendarle prizanesljivejši. »Šlo je za splet nesrečnih naključij. Še vedno se imata rada,« je na pritožbeni seji septembra tričlanski senat nagovoril njegov pravni zastopnik Žiga Klun. Štupica zunajzakonski partnerici incidenta več kot očitno res ni zameril, saj jo je vse leto pripora redno obiskoval na Igu.

Trdna prijateljstva je Zajčeva sklenila tudi tam. Klun je namreč na pritožbeno sejo prikorakal s poročilom iz zavoda o vzornem vedenju pripornice in njenem spoštovanju pravil, o njenem dobrem karakterju pa so se že med sojenjem razpisale sozapornice. »Daje nam moč, nas spodbuja, ni pasivna, egocentrična ali egoistična. Najboljša je. Pokazala ni niti trohice agresivnosti, ne laže in je iskrena,« so skušale omehčati srce sodnice Testenove. Uradno je za znižanje kazni hčere že junija letos prosila tudi mama Zajčeve, a je višje sodišče ni upoštevalo.

Sodba sodnice Testenove je obveljala, Maja Zajec je torej pravnomočno obsojena na štiri leta zapora.