Medtem ko so doslej bile predvidene kazni samo za maskirane navijače z denarnimi kaznimi med 300 in 2000 evrov ter zaporom do 30 dni, z novim zakonskim predlogom predvidevajo podobne kazen tudi za navijače, ki bodo pri sebi imeli oblačila ali predmete, ki jih lahko uporabijo za zakritje obraza, kot so maskirne kape, jakne z našitimi maskami, maske in podobno.

Z do 2000 evrov in 30 dni zapora so lahko kaznovali osebe, ki so skušale spremljati športne prireditve pod vplivom alkohola večjim kot je 0,5 promilov. Z enakim ukrepom nameravajo kaznovati tudi tiste, ki bodo zavrnili testiranje za alkohol.

Z novim zakonom naj bi poostrili kazni za tiste, ki pozivajo, spodbujajo ali sodelujejo v pretepih ali napadih na druge gledalce, uradne osebe, športnike in druge ljudi. Ostrejših kazen bodo deležni prav tako tisti, ki bodo poškodovali ali uničili dele športnih objektov, vozil in drugega premoženja, kar je bilo doslej v okvirju zakona o prekrških proti javnemu redu in miru.

Zakonske sankcije za tovrstne prekrške bodo podobne obstoječim sankcijam za metanje predmetov ali vstop na igrišče in izražanje sovraštva, kar pomeni denarne kazni med 676 in 3380 evrov ter med 30 in 60 dni zapora.

Tarča novega zakona niso samo nasilni navijači. Poostrili bodo kazni za organizatorje športnih prireditev in bodo denarno kaznovali tiste, ki na zahtevo policije ne bodo omejili število vstopnic za posamezne prireditve. Za posameznike bodo kazni znašala med 1350 in 6800 evrov, za pravne osebe pa med 6800 in 34.000 evrov. Podobne kazni bodo veljale za organizatorje, ki ne zagotovijo ustreznih rediteljskih služb.

Hrvaško notranje ministrstvo pričakuje, da bodo spremembe okrepile splošno varnost na športnih tekmovanjih in v bližini športnih prizorišč kot tudi subjektivni občutek varnosti obiskovalcev športnih prireditev. Kot so še zapisali na spletni strani hrvaškega notranjega ministrstva, bodo z razširjanjem posameznih inkriminiranih obnašanj premagali težave, s katerimi so se soočali policija in pravosodje pri izvajanju obstoječega zakona o preprečevanju neredov na športnih tekmovanjih.