Kot so še navedli, je Jamnik »podal izrecno in nepreklicno odstopno izjavo, s katero je iz objektivnih razlogov odstopil z mesta predsednika in člana nadzornega sveta družbe«.

V nadzornem svetu Cinkarne Celje so poleg Jamnika še Luka Gaberščik, Dejan Rajbar, Aleš Skok, Dušan Mestinšek in Aleš Stevanovič.

Jamnik je sicer predsednik uprave Modre zavarovalnice, ob tem pa še nadzornik banke Nova KBM in farmacevtske družbe Krka.

Da se bo moral odpovedati mestu v enem od treh nadzornih svetov, v katerih deluje, je že konec septembra pisal časnik Delo. Zakon o bančništvu namreč prepoveduje opravljanje nadzorniške funkcije v banki, če član že opravlja eno izvršilno direktorsko funkcijo (članstvo v upravi gospodarske družbe) in dve neizvršilni (članstvo v nadzornem svetu).

Jamnik je torej po zakonu o bančništvu v enem nadzornem svetu preveč. Ker pa je Modra zavarovalnica med drugim tudi največja, več kot petinska lastnica Cinkarne Celje, to omogoča »kreativno« razlago zakonodaje, ki pravi, da »se kot ena sama direktorska funkcija štejejo izvršne ali neizvršne direktorske funkcije v družbah znotraj iste skupine«. Kot skupino opredeljuje »nadrejeno osebo in njene podrejene družbe«, nikjer pa ni opredeljeno, ali je za nadrejeno osebo dovolj le 20-odstotni lastniški delež, da je mogoče govoriti o podrejenosti neke druge družbe, ali pa bi za »podreditev« morali govoriti vsaj o kontrolnem deležu, je takrat še pisalo Delo.