Sistem SPOT izvajajo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za javno upravo in SPIRIT Slovenija, javna agencija. Projekt SPOT združuje 4 ravni:

1. Portal SPOT: elektronske storitve in informacije za poslovanje (www.spot.gov.si);

2. SPOT Registracija: registracija podjetij in drugih postopkov na portalu SPOT s podporo referenta oz. referentke;

3. SPOT Svetovanje: podjetniško svetovanje in povezovanje;

4. SPOT Global: storitve za podjetnike, izvoznike in investitorje.

Portal SPOT nudi različne elektronske storitve, ki omogočajo ustanovitev in registracijo podjetja, ter tudi druge e-storitve, ki omogočajo podporo pri poslovanju podjetja z državo; registracija d.o.o. in s.p., izbris iz poslovnega registra, prijava davčnih podatkov, prijave zaposlenih in družinskih članov v obvezna socialna zavarovanja, prijava prostega delovnega mesta … Postopek registracije podjetja lahko izvedete hitro, enostavno in iz svoje pisarne.

Drugo raven sistema SPOT predstavljajo registracijske točke za podporo poslovnim subjektom. Teh točk je po vsej Sloveniji trenutno nekaj čez 150, organizirane pa so v okviru izpostav AJPES, na Upravnih enotah, OZS, GZS in drugih organizacijah po Sloveniji. Na teh točkah uporabniki opravijo postopke preko portala SPOT s pomočjo referenta oz. referentke.

Tretjo raven sistema SPOT predstavlja 12 regijskih točk SPOT svetovanje, kjer nudijo strokovno pomoč na različnih področjih v obliki informiranja, svetovanja, organizacije delavnic in usposabljanj za potencialne in obstoječe podjetnike, izmenjave dobrih praks in odpiranja poslovnih priložnosti, regionalnega povezovanja in sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte. Aktivnosti točk SPOT Svetovanje so koordinirane s strani MGRT in SPIRIT Slovenija, v celoti pa so financirane s strani države. Izvajajo jih podjetniški svetovalci iz razvojnih agencij, podjetniških centrov in združenj, ki so povezani v konzorcije. S SPOT svetovanjem vse ključne podjetniške informacije zagotovimo na eni točki v regiji in tako storitev približamo strankam.

Četrta raven sistema SPOT zajema napredne storitve za podjetnike, izvoznike in investitorje, ki jih izvaja javna agencija SPIRIT Slovenija. Ta ima tudi vlogo koordinatorke in skrbnice izvajanja komuniciranja aktivnosti sistema SPOT.

Več o sistemu SPOT na www.spot.gov.si.