Vrhovno sodišče je zavrnilo predlog, da bi o pritožbi na sodbo, s katero je bil dr. Milko Novič oproščen umora dr. Janka Jamnika, razsojalo katero drugo in ne ljubljansko višje sodišče. »Ocenilo je, da pogoji za prenos krajevne pristojnosti niso izpolnjeni,« nam je povedal zagovornik Žiga Podobnik. Obramba je sicer menila, da bi bil s tem, če bi o zadevi ponovno odločali ljubljanski sodniki, okrnjen videz nepristranskosti.

Konkretni senat še ni celotno sodišče

Kot je znano, je bil Novič aprila 2017 na ljubljanskem okrožnem sodišču obsojen za umor direktorja Kemijskega inštituta. Ljubljanski višji sodniki so decembra 2017 sodbo potrdili, prav tako tudi 25-letno zaporno kazen. Lanskega oktobra je vrhovno sodišče obe sodbi razveljavilo in odredilo novo sojenje. Novi senat ljubljanskega okrožnega sodišča je Noviča oprostil, in ker se je tožilstvo na to odločitev pritožilo, so zdaj spet na potezi višji sodniki. Ti prvostopenjsko sodbo lahko potrdijo, spremenijo ali razveljavijo in spet odredijo novo sojenje.

Novičeva obramba je predlagala, naj o tem ne odločajo v Ljubljani. In sicer zato, tako je razložil Podobnik, ker gre za razvpito zadevo in ker bi morda tudi v drugo višji sodniki želeli »pokriti« odločitev svojih kolegov s prvega sojenja, da Novič ni kriv. Ne nazadnje pa tudi zato, ker so bili praktično vsi sodniki tega sodišča vsak po svoje že vpleteni v ta primer; odločali so na primer o priporu ali drugih procesnih sklepih. Vse to so okoliščine, ki po mnenju obrambe lahko pomenijo okrnitev videza nepristranskosti.

Vrhovno sodišče se ni strinjalo. »Njihovo stališče je, da napačna odločitev konkretnega senata še ne pomeni okrnitve videza nepristranskosti celotnega sodišča. Ali rečeno drugače, za prenos krajevne pristojnosti bi moral biti okrnjen videz celotnega sodišča, ne le posameznih sodnikov,« je povedal Podobnik. Vrhovni sodniki so v sklepu tudi zapisali, da se napačne odločitve senata sanirajo s pomočjo pravnih sredstev oziroma instančnega sojenja, kar pomeni, da sodniki višjih instanc preverjajo (in morda popravijo) odločitve nižjih.

Za izločitev Barbare Zobec

Še pred to odločitvijo so morali vrhovni sodniki odločiti o predlogu Mihe Kuniča, pooblaščenca Jamnikove žene kot oškodovanke. Ta ni želel, da bi o krajevni pristojnosti odločala Barbara Zobec, ki je bila sodnica poročevalka v senatu, ki je razveljavilo obsodilno sodbo Noviču. Vendar so Kuničev predlog za njeno izločitev zavrgli, češ da kot pooblaščenec oškodovanke ni stranka v postopku. To so le obtoženi, zagovornik in državni tožilec.

Po Podobnikovih informacijah ljubljansko višje sodišče spisa v zadevi Novič za zdaj še nima. Bo pa, ko se bo to zgodilo, obramba preverila sestavo senata, ki mu bo dodeljen. »Če bo kdo od članov senata sporen, bomo seveda zahtevali izločitev,« je pojasnil. Na vprašanje, koliko časa si bo vzelo višje sodišče za razsodbo, nam je odgovoril, da bi morda lahko odločilo še letos. »Resda Novič ni več v priporu, vendar zastaralni rok teče in vseeno mislim, da bi primer morali obravnavati prednostno,« je odgovoril Žiga Podobnik. Zadeva zastara oktobra prihodnje leto.