Za ohranitev mitnice ob Cesti v Rožno dolino si je prizadevalo predvsem Olepševalno društvo Rožna dolina, ki je doseglo, da jo je mesto pred leti obnovilo, a so tatovi z nje kmalu sneli bakrene žlebove, grafitarji pa jo dodobra popackali. V društvu so občino prosili, da bi mitnico, pred katero so se recimo zbirali ob čistilnih akcijah, uredili kot informacijsko točko z zemljevidom Ljubljane z označbo vseh mitnic in oglasno desko za krajane. V notranjosti bi izobesili še fotografije ljubljanskih poplav ter gradivo Turizma Ljubljana. Ker nad pobudo po besedah predstavnice društva Žive Vidmar občina ni bila pretirano navdušena, je mitnica še naprej propadala, nakar so vanjo vlomili, zadnje mesece pa so se v njej predvsem nabirali odpadki.

Na ljubljanski občini so nam povedali, da še zbirajo podatke, zakaj so dali podreti mitnico v Rožni dolini, saj naj bi bilo to povezano z določenimi inšpekcijskimi postopki. Takoj ko nam bodo odgovorili, bomo odgovor objavili. pp