Prepričana sem, da ima poklicno izobraževanje izredno velik potencial, da ljudi vseh starosti opremi s spretnostmi, ki jih potrebujejo, da bi lahko izkoristili nove priložnosti. Zato že vse od začetka svojega mandata spodbujam poklicno izobraževanje in usposabljanje. Poklicno izobraževanje in usposabljanje je konkretna in praktična priložnost za pridobitev novih spretnosti in novega znanja, poleg tega odpira nove poklicne poti, ki lahko preoblikujejo prihodnost ljudi. In kar je še pomembneje, v njem lahko sodelujejo vsi; delavci in delavke se lahko prekvalificirajo in strokovno izpopolnijo pri kateri koli starosti.

Podatki so zgovorni: poklicno izobraževanje in usposabljanje je dokazan način za uspešen vstop na trg dela. Leta 2018 je bila stopnja zaposlenosti mladih diplomantk in diplomantov poklicnega izobraževanja in usposabljanja 79,5-odstotna, v primerjavi s 66,3-odstotno pri diplomantih in diplomantkah splošnega srednješolskega izobraževanja, ki vstopajo na trg dela. Poleg tega je dokazano, da odrasli, ki sodelujejo v izobraževanju in usposabljanju, postanejo učinkovitejši pri opravljanju svojega dela.

Kljub pozitivnim vidikom poklicnega izobraževanja in usposabljanja vse preveč ljudi nanj gleda kot na »drugo izbiro«, kot na nekaj slabšega v primerjavi z drugimi možnostmi izobraževanja. Zato so pobude, kot je evropski teden poklicnih spretnosti, tako pomembne. Evropski teden poklicnih spretnosti poteka že četrto leto. Predstavlja vse oblike poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izpostavlja ves potencial te obsežne vrste izobraževanja. V letu 2019 in med samim tednom se bo zvrstilo na tisoče prireditev in dejavnosti, ki bodo po vsej Evropi v središče postavile poklicno izobraževanje in usposabljanje.

V Sloveniji se delež zaposlenega delovno aktivnega prebivalstva izboljšuje že nekaj časa. Stopnje osipa, ko mladi že zgodaj zapuščajo šolanje, so med najnižjimi v Evropi. Sprejetje zakona o vajeništvu leta 2017 je prispevalo k boljši zaposljivosti ljudi, ki so končali programe poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Ti so zdaj tudi bolj prilagojeni potrebam trga dela. Slovenijo ob tem pozivam, naj nadaljuje z vključevanjem odraslih, še posebej starejših in nižje kvalificiranih, v izobraževanje in usposabljanje.

Veseli me, da Slovenija podpira evropski teden poklicnih spretnosti, da spodbuja poklicno izobraževanje in usposabljanje, ljudem pomaga, da odkrijejo svoje talente, ter jim omogoča, da raziščejo, kaj jim poklicno izobraževanje in usposabljanje lahko ponudi danes in v prihodnosti ter na kateri koli stopnji njihovega življenja.

Marianne Thyssen je evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposabljanje in mobilnost delovne sile.