»Na leto povprečno sprejmemo okoli štiristo do šeststo živali. Število se spreminja predvsem glede na to, s koliko občinami imamo pogodbo,« pove direktor zavetišča in doktor veterinarske medicine Boštjan Barbič. Letos so številke nekaj manjše zaradi prekinitve pogodbe s krško občino. Živali se oddajajo s posvojitveno pogodbo, v kateri se bodoči lastnik zaveže k upoštevanju pravil o pravilni oskrbi živali. Pred oddajo so vse živali veterinarsko urejene in sterilizirane. Ob posvojitvi živali bodoči lastnik plača znesek za podporo delovanju zavetišča – petdeset evrov ob posvojitvi psa, trideset ob posvojitvi mačke. »Imeli smo tudi primere, da so novi lastniki neprimerno skrbeli za žival in je bila ta potem v sodelovanju z inšpekcijo vrnjena nazaj v zavetišče. Moram pa reči, da je takih primerov malo. Ko nekdo pride v zavetišče, to običajno pomeni, da je ozaveščen o primerni skrbi za žival in želi živalim pomagati,« pove direktor.

Sodelujejo z lokalno skupnostjo

Z lokalno skupnostjo sodelujejo na več ravneh. V formalnem delu je to pogodba z brežiško občino, ki jim zagotavlja financiranje oskrbe zapuščenih živali. Poleg tega sodelujejo z mediji, prostovoljci, šolami, vrtci in društvi. V Posavskem obzorniku imajo redno rubriko, v kateri se predstavljajo živali, ki iščejo nov dom. To gotovo pomaga pri oddaji, meni direktor. Z društvi sodelujejo predvsem pri oddaji živali. V preteklih letih so tako sodelovali z Društvom za zaščito živali Posavje ter društvoma Animal Angels in Zadnje upanje, v veliko pomoč jim je tudi skupina prostovoljcev. Ti so v procesu ustanavljanja društva brežiških zavetiščarjev. »Odziv ljudi do zavetišča je pozitiven in so naklonjeni temu, da imajo zavetišče v svojem okolju,« je prepričan direktor.

V brežiški osnovni šoli vsako leto organizirajo akcijo zbiranja hrane, toplih odej in igrač za zavetiške živali. Ravnateljica osnovne šole Brežice Marija Lubšina Novak meni, da je vzgajanje notranjega čuta za živali pomembno pri razvoju občutka za odgovornost. »Ozaveščanje otrok tako lahko postane tudi iztočnica za pogovor. Vsakemu se lahko zgodi, da ostane sam. Vzgojni učinek je tako še večji,« poudari ravnateljica. Lani je v zbiralni akciji sodelovalo sto petdeset otrok, ki ob pomoči staršev z veseljem prispevajo potrebščine, s šolo pa gredo tudi na obisk zavetišča. Ob koncu zbiralne akcije v večnamenski avli zbrano razstavijo, z otroki, ki so sodelovali, pa potem tudi obiščejo zavetišče. »Zdi se mi bistveno, da že zgodaj dobijo občutek za pravilno oskrbo živali in se zavedo, da zavržene živali potrebujejo pomoč,« pomen sodelovanja z osnovno šolo obrazloži direktor brežiškega zavetišča Boštjan Barbič.