Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana je za sanacijo, ki se je začela decembra 2017 po sprejetju interventnega zakona, dobil okoli 80 milijonov evrov sanacijskih sredstev iz proračuna. V lanskem letu ni dosegel zadanega cilja sanacije, saj je realiziral okoli 78 odstotkov načrtovanih finančnih učinkov.

Kot je ob robu današnje seje za STA dejal predsednik sveta UKC Jože Golobič, se po oceni članov sveta zavoda sanacijski ukrepi v letošnjem letu izvajajo »relativno uspešno«, a kot kaže, v UKC tudi letos ne bodo dosegli načrtovanih ciljev sanacije.

Učinek vseh sanacijskih ukrepov za letošnje leto je bil namreč predviden v višini 21 milijonov evrov, je spomnil generalni direktor UKC Ljubljana Janez Poklukar. »Že sedaj je jasno, da te visoke številke ne bomo dosegli. Stremimo pa k temu, da z uspešnim delom nadaljujemo in dosežemo nekaj več kot polovico načrtovanih učinkov, se pravi 10, 11 milijonov evrov,« je dejal za STA.

Največji prihranek, okoli dva milijona evrov, so dosegli z zmanjševanjem zalog, dober milijon evrov pa so prihranili pri sodelovanju z ljubljansko medicinsko fakulteto, pri kateri UKC naroča določene preiskave. »Pogajanja z medicinsko fakulteto nadaljujemo, pričakujemo dodatna znižanja cen oziroma uvedbo dodatnih cenejših preiskav znotraj UKC Ljubljana in odpoved dela sodelovanja,« so za STA pojasnili v kliničnem centru.

Po besedah Poklukarja je tudi stroka s poglobljenim delom ustrezno optimizirala svoje procese in naročanje določenih preiskav ter na ta način znižala stroške.

Člani sveta zavoda so danes obravnavali tudi kratkoročne in dolgoročne ukrepe glavne medicinske sestre za zagotavljanje vzdržne kadrovske situacije na področju zdravstvene nege v kliničnem centru. "V zadnjih letih so zaradi spremembe izobraževalnega sistema zdravstvene nege in odhodov medicinskih sester v druge gospodarske panoge potrebni ukrepi za zagotavljanje zadostnega števila kadra," je pojasnil Poklukar.

Spomnil je, da so zaradi pomanjkanja medicinskih sester morali zapirati določene dele oddelkov oziroma sobe, tudi trenutno je na internem oddelku zaprtih okoli 30 postelj. Teh je v celem UKC sicer okoli 2000. »Skrbeti za zadostno število kadra je izredno težko ob nekonkurenčnosti poklica oziroma pomanjkanju vzvodov za nagrajevanje medicinskih sester na kliničnih oddelkih. To so tista delovišča, ki so najtežja in ki se jih nove generacije izogibajo,« priznava Poklukar.

Z organizacijskimi ukrepi bodo po besedah generalnega direktorja v UKC tista delovišča, na katerih ni nujno, da so medicinske sestre, predali drugim profilom, na primer administratorjem ali transportnim delavcem, načrtujejo tudi poenostavitev administrativnega dela. »Potrebni so tudi sistemski ukrepi, ki bodo bolnišnicam pomagali, da medicinske sestre zadržimo v bolnišnicah in zagotovimo, da bodo klinični oddelki tudi v času epidemij omogočali obravnavno vsem bolnikom,« je še opozoril prvi mož največje bolnišnice v državi.

Člani sveta UKC so podali še soglasje za začetek prodaje nekaterih poslovno nepotrebnih nepremičnin, ki so trenutno prazne in za UKC predstavljajo nepotreben strošek. Kot je pojasnil Golobič, bo prodaja potekala skladno z uredbo o razpolaganju s stvarnim premoženjem s soglasjem ustanovitelja. Sredstva, ki jih bodo dobili od prodaje, se bodo nato stekla v integralni državni proračun. »Obstaja možnost, da jih v proračunu rezerviramo za investicijske projekte UKC. Te že pripravljamo in bodo do prodaje zagotovo posredovani ustanovitelju,« je še napovedal.