Na prvo mesto lestvice se je povzpel Singapur s 84,4 točke, ki je prehitel lanske vodilne ZDA (83,7 točke). Na tretje mesto se je z lanskega sedmega mesta zavihtel Hongkong in tako zamenjal položaj na lestvici z Nemčijo, ki je padla za štiri mesta na 7. mesto. Na četrto, peto in šesto mesto so se uvrstile Nizozemska, Švica in Japonska. Prvih dvanajst držav na lestvici je zbralo več kot 80 točk. Od osmega do dvanajstega mesta so se zvrstile: Švedska, Velika Britanija, Danska, Finska in Tajvan. Bolje od Slovenije so se med državami EU uvrstile še Francija (15.), Luksemburg (18.), Avstrija (21.), Belgija (22.), Španija (23.), Irska (24.), Italija (30.), Estonija (31.), Češka (32.) in Portugalska (34.).

Na stebru makroekonomska stabilnost je Slovenija v skupini 33 držav, ki dosegajo vseh možnih 100 točk. Ta steber združuje oceno inflacije in dinamiko javnega dolga. Na stebru, ki ocenjuje kakovost institucij, smo zbrali 63 točk in se uvrstili na 33. mesto. Dobro je ocenjena urejenost upravljanja podjetij z vidika predpisov na področju preprečevanja nasprotja interesov (21. mesto) ter okoljska zakonodaja (11. mesto).

Slaba ocena učinkovitosti javnih institucij

Slabo pa je ocenjena učinkovitost javnih institucij. Gre za (ne)učinkovitost pravnega in zakonodajnega sistema na področju reševanja gospodarskih sporov, visoko breme birokracije ter nezadostno usmerjenost vlade v prihodnost in njeno neodzivnost na spremembe.

Tudi na stebru infrastruktura se Slovenija uvršča na 33. mesto, pri čemer smo zbrali 78 točk. Prednosti Slovenije so vezane na kakovostno oskrbo z električno energijo in vodo, slabosti pa se v prvi vrsti kažejo v slabih letalskih povezavah s tujimi letališči, in slabo učinkovitostjo železniških storitev. Tudi cestna infrastruktura je z vidika dostopnosti in povezanosti ocenjena slabše (76. mesto).

Kakovost človeškega kapitala se ocenjuje s stebroma zdravje ter znanje in spretnosti. Na stebru zdravje smo se uvrstili na 36. mesto, kar je dve mesti slabše kot lani, na stebru znanje in spretnosti pa smo pridobili tri mesta in se uvrstili na 26. mesto. Šibki vidiki našega izobraževalnega sistema ostajajo pomanjkanje spodbujanja kritičnega razmišljanja v šolah (94. mesto) in kakovost poklicnega izobraževanja in usposabljanja (63. mesto). Na trgu dela pa se še vedno kaže strukturno neskladje med ponudbo delovne sile in potrebami trga.