Osebno se mi zdi pomembno opozoriti na to, česar avtorji Gretinih nagovorov niso povedali. Gre za vzroke in glavne povzročevalce uničevanja okolja. To nismo državljani in naše prehrambne in transportne navade. Če želimo locirati bistvene lokacije vzrokov uničevanja okolja, so to Wall Street in druga mesta špekulativnega sprevrženega kockanja z vrednostjo, ki jo ustvarjajo državljani. Visokokoncentrirani špekulativni kapital ima velik problem, kam naložiti presežna naložbena sredstva. Naložbe v industrijske dejavnosti so že zdavnaj izčrpane, ekstraprofiti pritekajo samo še iz monopoliziranih dejavnosti – finance in bančništvo, orožje, farmacija, semenje in hrana, mediji, nadzorne tehnologije, zapori… Kapital golta rodovitno zemljo, amazonske in druge gozdove, čisto pitno vodo, zrak in tako dalje.

Greta ni spregovorila o davčnih oazah, v katerih je naloženo toliko delno zakonito nagrabljenega bogastva, da to presega petkratno vrednost vsega zlata, pridobljenega v zgodovini človeštva. Ni spregovorila o imperialnih vojnah, trenutno jih poteka osem, zavedati pa se moramo, da so tudi vse sankcije imperialnega centra in podložnikov v svojem bistvu posebna oblika vojne, ki povzroča milijone smrtnih žrtev bolezni in revščine. Vojska je največji onesnaževalec in uničevalec okolja. Zato je projekt Greta zgolj globalni medijski manipulativni spektakel, katerega čustvena sestavina je tudi zloraba našega pozitivnega odnosa do otroka in otrok.

Okoljski protesti, ki so čudežno dobili podporo vseh političnih struktur, so videti pozitivni, saj domnevno dvigajo raven ozaveščenosti in premikajo »Overtonovo okno« tem, ki jih je dostojno izpostavljati. Ampak problem okolja ni pri državljanih, je pri upravljalcih. Ti pa se niso, se ne in se ne bodo ravnali po kriterijih zagotavljanja kakovosti človekovega življenja v kakovostnem naravnem in kakovostnem družbenem okolju. Ravnajo se po kriteriju kratkoročnega maksimalnega dobička, njegovi privatizaciji in socializaciji stroškov bančnih polomov.

Nekaj pa je Greta vendarle prinesla tudi v Slovenijo. Opozorilo, da je vsak slovenski politik in akademik, ki se ni javno ali pa vsaj sam pri sebi opredelil do vzrokov uničevanja okolja, del okoljskega problema.

Mag. Blaž Kavčič, Forme