Vrtino P19 so očistili s komprimiranim zrakom, zaradi slabih dotokov podzemne vode v vrtino in nizke prepustnosti apnencev pa je bilo med čiščenjem potrebno dodajanje vode. Kot so dodali na Arsu, so v vrtini prebili čep, iz nje odstranili sediment in oprali stene.

»Pri izvajanju čiščenja je vonjalo po kurilnem olju, saj je zrak, ki smo ga dovajali preko visokotlačne cevi, na dnu sapnice dvigoval vodo skozi ustje vrtine. Iztekajoča voda organoleptično ni bila onesnažena. Večje količine kurilnega olja v vrtini nismo zaznali,« so postopek v sporočilu za javnost še strnili v agenciji.

Na Arsu sicer sklepajo, da hlapi kurilnega olja prihajajo v vrtino po razpokah, na globini okrog devet metrov nezasičenega dela profila. »Najverjetneje je v neposredni okolici vrtine zakopano staro breme s kurilnim oljem, od tod pa se po razpokah širijo hlapi proti vrtini,« menijo.

Stanje v vrtinah na območju Hrastovelj Arso intenzivno spremlja po nesreči tovornega vlaka konec junija, ko se je iz vagona izlilo okoli 9000 litrov kerozina. V sanacijo so močno vpete tudi Slovenske železnice (SŽ), ki jim je agencija za okolje prejšnji teden v novi odločbi dopolnila izvajanje ukrepov za preprečevanje razširitve onesnaženja okolja. SŽ bodo odslej monitoring izvajale glede na višino gladine podzemne vode v vrtinah.