Odgovor: Mejna ograja velja za skupno lastnino lastnikov sosednjih nepremičnin. To obenem pomeni, da lahko ograjo do polovice širine s svoje strani uporabljate brez soglasja soseda. Ograjo sta dolžna vzdrževati oba, stroške vzdrževanja pa krijeta po enakih delih. Tudi za škodo, ki bi lahko zaradi nevzdrževanja nastala tretjim osebam, solidarno odgovarjata oba. Ker pa ste soseda že večkrat opozorili na dolžnost vzdrževanja, bi lahko v primeru, če bi ta res nastala, zahtevali od njega povrnitev škode.

Vprašanje: Kako je s plodovi drevesa, ki stoji na meji? Čigavi so taki plodovi?

Odgovor: Plodovi drevesa, ki stoji na meji, se delijo med lastnika sosednjih nepremičnin po enakih delih. Če drevo na meji ovira uporabo katere od sosednjih nepremičnin, lahko lastnik nepremičnine zahteva, da se drevo odstrani na skupne stroške. Na plodovih, ki padejo na sosednjo nepremičnino, pa pridobi lastnik te nepremičnine lastninsko pravico v trenutku ločitve plodov od drevesa.

Mag. Boštjan J. Turk