Na Mestni občini Ljubljana so spomnili, da je dolgoletna uporaba poti na območju gozdne vlake ob čistini, ki je bila v preteklosti priljubljeno sankališče in poligon za preskušanje prvih smučarskih zavojev otrok, povzročila, da so bila gozdna tla na trasi in ob njej močno erodirana in zbita. Vegetacija tam ni več uspevala, korenine dreves pa so bile izpostavljene in poškodovane.

Padavinska voda je ob tem zaradi neurejenega odvodnjavanja odnašala tla in poglabljala erozijske jarke, zato so se na občini v sodelovanju Gozdarskim inštitutom Slovenije in predstavniki družbe Slovenski državni gozdovi odločili, da uredijo pešpot, ki so jo poimenovali Pot ob Gozdarskem inštitutu Slovenije.

Na nekaj manj kot 400 metrov dolgem delu so uredili odvodnjavanje in lesene stopnice, ki omogočajo zmanjšanje naklona poti ter obenem preprečujejo odnašanje tal ter olajšujejo gibanje po poti. Osrednji del je lesen most z ograjo, ki prečka močno degradiran del poti.