»Veliko mi je pomenilo, da na drugem koncu sveta nekdo misli name in skrbi zame ter za moje šolanje. Zelo vesela sem bila, da sem lahko kaj narisala in napisala ter poslala v Slovenijo in od tu dobivala prijazna pisma in darila,« je svojo izkušnjo s programom podporništva med obiskom v Ljubljani opisala danes 26-letna gradbenica Assetou Thiero. V program botrstva jo je njena mama Adiarra Traore vključila takoj na začetku, torej leta 2001. Njena botra pa je bila pobudnica tega sodelovanja in ustanoviteljica društva Humanitas Eva Marn, med njimi so se spletle tesne vezi.

Knjižnica pomembna za širšo skupnost

V okviru programa podporništva so s prispevki slovenskih botrov in drugih posameznikov ter kupcev pravičnih izdelkov iz ljubljanske trgovine 3MUHE v sodelovanju z lokalno organizacijo Kafuli v revnem predmestju Bobo Dioulassa pred 13 leti postavili tudi mladinski center. V njem so knjižnica, hiša za prenočevanje in slamnata pagoda. V knjižnico, ki je prostor raziskovanja in izobraževanja, prihajajo otroci, študentje in odrasli, o pomenu prostora v širšem lokalnem okolju pripoveduje Adiarra Traore, ki v sodelovanju z društvom Humanitas skrbi za opolnomočenje in izobraževanje žensk, prevzela pa je tudi vodenje programa odgovornega turizma v Bobo Dioulassu. Brezplačna knjižnica je zelo pomembna, ker knjige v Burkini Faso niso zelo široko dostopne, pripoveduje sogovornica. V njej potekajo različne aktivnosti, še nadaljuje, sama med drugim vodi delavnice barvanja tkanin, organizirajo pa tudi bralne ure in filmske projekcije. Je pa knjižnica v centru, ki ima elektriko in omogoča dostop do interneta, pomembna tudi zaradi odsotnosti razsvetljave v burkinofaških domovih.

Tekstilni izdelki iz Burkina Fasa v Ljubljani

Z Ljubljano pa Adiarro Traore povezujejo tudi tekstilni izdelki, dostopni v pravični trgovini 3MUHE. Ti so produkt razvojnega projekta društva Humanitas in partnerjev, v okviru katerega so omogočili nakup statev, ki omogočajo aktivnost, dodatni zaslužek in obrtno izobraževanje za ženske. Burkina Faso je namreč pomembna pridelovalka bombaža in 25 odstotkov prebivalcev je odvisnih od njegove pridelave. Vendar ga le manjši del predelajo v domači tekstilni industriji, saj obstaja le ena tekstilna tovarna, Fasotex, večji del pa ga izvažajo. Zato je zagon izdelave tekstilij v tej afriški državi pod okriljem lokalne organizacije pomemben pri ohranjanju, predajanju znanja in opolnomočenju burkinafaškega prebivalstva. Tekstilije, ki jih spletejo ženske, prav tako v Burkina Fasu zašije šiviljec, izdelajo pa jih po navodilih, ki so jih pred časom zasnovali dijaki Gimnazije Ptuj. Kot končni pravični izdelki pa nato pridejo do nas.