Podobno žalitev svojih prebivalcev si dovoli tudi uradna Mestna občina Maribor, ki je na vseh postajališčih avtobusnega mestnega prometa uvedla popolnoma novo enoto za starost otrok: 6–14,99 leta. Ja, prav ste prebrali. Otroku, ki mu manjka še 1 dan do starosti 15 let, se napiše, da je star 14,99 leta. Seveda, ko gre za nespoštovanje in posledično zlorabo lastnega jezika, ni pravil – skupne so samo posledice. Tako je na primer na vratih s pločnika na dvorišče waldorfskega vrtca nameščena tabla z opozorilom: »Vrata nujno zapirati.« Vrsto let opozorilno tablo vsaj enkrat dnevno opazijo tako zaposleni v vrtcu kot starši otrok, ki jim je namenjena. Prepričan sem, da bi imelo opozorilo tipa »obvezno« več učinka kot »nujno«.

Kar me veseli, so osebne izkušnje z dijaki in študenti iz drugih držav na šolanju ali študiju v Mariboru. Med bivanjem v Sloveniji se želijo ne glede na to, ali pouk poteka v slovenščini ali angleščini, naučiti »pravilne« slovenščine. In ne popačene, ki so ji dnevno izpostavljeni.

Prodajalka na tržnici mi je pred kratkim vrnila slovensko-srbski priročnik in slovar, ki sem ga pred nekaj leti posodil njeni hčeri po prihodu iz BiH v Maribor, s pojasnilom, da je tudi ona obiskovala tečaj »slovenščine za tujce« in uspešno naredila izpit. Sam nisem Slovenec, tako kot velika večina drugih v Sloveniji – brez lastnega truda, pač pa samo z narodnostjo staršev oziroma krajem rojstva. Vendar se od prvega dne življenja v Sloveniji trudim ne samo pri izpopolnjevanju dnevne in strokovne komunikacije v slovenskem jeziku, ampak tudi pri apliciranju izjemnih vrednot slovenskega naroda skozi njegovo zgodovino in sodobni čas.

Po večletnem delu v več tujih državah in strokovnih prezentacijah v jezikih slušateljev – in ne nujno v angleščini (prevod prezentacije iz slovenskega v albanski jezik mi je na primer naredil Mariborčan s poreklom s Kosova) – pismo zaključujem s pomislekom glede sporočila, prav tako na veleplakatih po Sloveniji: »S tujimi jeziki do uspeha.« Brez solidnega poznavanja in dnevne uporabe maternega jezika tudi ni ustreznega razumevanja tujega jezika.

Dragan T. Grgić, Maribor