Služabnik ljudstva (minister) je morda pozabil, da je lastnik Pošte Slovenije država, katere minister prav za to področje je on sam. Zato je še kako odgovoren za zapiranje slovenskih pošt in prav tako tudi za nesposobnost vplivanja na slovenske ali tuje banke, ki ustvarjajo dobičke s denarjem Slovenk in Slovencev, ki prav tako zapirajo bančne podružnice po vsej Sloveniji.

Minister očitno ne vidi povezanosti med poseljenostjo podeželja in javnim servisom tovrstnih gospodarskih in javnih služb. Namesto da bi omogočil invalidom in starejšim, da bi čim dlje živeli v svojem domačem okolju in bili čim dlje neodvisni, ob siceršnjem katastrofalnem stanju domov za starejše in druge ogrožene ranljive skupine, jih s svojim (ne)delovanjem še bolj potiska v brezizhoden položaj.

Slovenski invalidi ne bodo in ne morejo sprejemati tovrstnih, blago rečeno neumnih odločitev svojega služabnika, ki očitno nima poguma, da bi Pošti naložil, da opravlja svoje poslanstvo in delo javnega podjetja, ali pa je morda to celo njegova globokoumna strategija, kako pregnati še zadnje prebivalce ruralnih območij v tej državi.

Če smo do včeraj še mislili, da imamo na ministru zaveznika pri reševanju tovrstnih vprašanj, pa od danes očitno ni več tako. Poti sta samo dve, ali naj minister ukrepa in prepreči nadaljnje zapiranje pošt in bančnih podružnic na podeželju ali pa naj odstopi in to prepusti osebi, ki ima več državotvornega delovanja in smisla, v dobro vseh državljanov.

Borut S. Pogačnik

predsednik Združenja invalidov – Foruma Slovenije