Sodišče Evropske unije je z razsodbo v veliki meri sledilo mnenju generalnega pravobranilca, v vprašanju, ali je treba umakniti le komentarje istega avtorja, pa je odločilo strožje in zahtevalo umik pomensko enakih komentarjev tudi pri drugih avtorjih. Takšna odločitev sodnikov je pomembna zmaga za Evo Glawischnig - Piesczek, nekdanjo šefinjo stranke zelenih in poslanko avstrijskega parlamenta, ki je leta 2017 na sodišču na Dunaju vložila tožbo proti spletnemu velikanu zaradi sovražnih in žaljivih komentarjev, objavljenih pod lažnim profilom na tem družbenem omrežju. Ti so bili objavljeni poleg deljenega članka, v katerem zeleni nasprotujejo zniževanju socialne pomoči za begunce, ob njem pa je bil objavljen tudi portret Glawischnigove. Sovražni komentarji pod deljenim člankom so Glawischnigovo zmerjali s »podlo izdajalko« in »podkupljivim štorom«, njeno stranko pa kot »zelene fašiste«. Komentarji so bili dostopni vsem obiskovalcem družbenega omrežja. Medtem ko so avstrijska sodišča na vseh nižjih stopnjah Glawischnigovi dala prav, se je vrhovno sodišče po nasvet obrnilo na sodišče Evropske unije, ki je na koncu prav tako pritrdilo nekdanji političarki. Odvetnica Glawischnigove Maria Windhager je odločitev evropskega sodišča pozdravila kot mejnik v boju proti sovražnemu govoru na spletu in opozorila, da je Facebook s tem, ko je nezakonite vsebine brisal le v Avstriji in so bile denimo še naprej dostopne v Nemčiji, že do sedaj kršil zakonodajo glede začasnih odredb.