V občini Log - Dragomer bodo po zapletih z izvajalcem kmalu končali obnovo Stare šole, ki ima status objekta kulturne dediščine. Predivoma bo do tehničnega prevzema stavbe prišlo v roku enega meseca, nato pa bo na začetku prihodnjega leta sledila selitev občinske uprave, ki doslej ni imela sejne sobe, zato so morali seje občinskega sveta organizirati v osnovni šoli. V domu krajanov, v katerem je doslej delovala občina, bo zdaj več prostora za druge aktivnosti, te bodo verjetno povezane predvsem s kulturo. Kot je povedal župan Miran Stanovnik, bodo oblikovali delovno skupino, ki bo natančneje določila, za kakšne vsebine bo šlo. Med drugim načrtujejo vzpostavitev čitalnice in pozneje knjižnice, cilj pa je, da bi bile na voljo dejavnosti, primerne za vse starostne skupine, ki naj bi se na tak način povezale.

Graditi so začeli že konec januarja leta 2018, gradnja bi morala biti do konca minulega leta končana, a nato so se začeli zapleti z izvajalcem AS Primus. Ta je opravil dela v višini 47 odstotkov pogodbene vrednosti in februarja letos gradbišče predal občini. Nekaj tednov po tem se je začel stečajni postopek AS Primusa. Ob prevzemu gradbišča je občina ugotovila, da je treba zaradi zagotavljanja varnosti in preprečitve škode takoj izvesti nujna dela in poplačati vse normirane podizvajalce. Nujna dela je izvedel glavni med njimi, skupina Delta, saj je bilo podjetje izbrano prek javnega naročila. Po tem so opravili še javno naročilo za dokončanje obnove, prek katerega je bila prav tako izbrana skupina Delta. »To nam je šlo na roke, ker izvajalca ni bilo treba spet uvajati v delo,« je dejal župan.

Nov prostor tudi za društva in lekarno

Tako se je obnova Stare šole zavlekla za eno leto, stroški pa so se povišali. Sprva je bila predvidena vrednost projekta slab milijon evrov, na koncu pa bo po besedah župana znesek za 20 odstotkov višji. V okviru nujnih del so namestili tudi dvigalo, ki sprva ni bilo predvideno. Kot pravi župan, ne bodo prekoračili rokov, ki jih je postavilo ministrstvo za infrastrukturo, zato jim ne bo treba vračati nepovratnih sredstev. »AS Primus je začel projekte v trinajstih različnih občinah, potem pa šel v stečaj. Drugi projekti so jo slabše odnesli kot mi. Imeli smo to srečo, da smo dobro sodelovali s podizvajalci, nihče ni ostal neplačan,« je povedal Miran Stanovnik.

Pri gradnji so imeli sicer težave s podtalnico, ki je pronicala v temelje skoraj sto let stare stavbe, v kateri so k pouku hodile številne generacije. To težavo so rešili z dvojnimi potopnimi črpalkami. Poleg občinske uprave bodo v skoraj 1100 kvadratnih metrov veliki stavbi prostor dobili tudi društva, lekarna, ambulanta splošne medicine, občinski svet, spominska soba in centralni arhiv.