V zadnjem času so na Vrhovcih zrasla številna nova stanovanja, vanje pa se je naselilo nemalo mladih družin. Posledice priseljevanja čutijo v tamkajšnji osnovni šoli, kjer v letošnjem šolskem letu delujejo na robu prostorskih zmogljivosti. Število učenk in učencev bi te že preseglo, če ne bi v minulih letih z nekaj improvizacije nekaterih prostorov preuredili. Tako so pred letošnjim šolskim letom tretjino manjše telovadnice pregradili in jo spremenili v razred, pred tem so likovni kabinet spremenili v manjšo učilnico in športno garderobo preuredili v dve učilnici. »Na neki način trenutno stanje vpliva na kakovost pouka, kajti lahko bi opravljali več praktičnega dela. Toda meni je pomembno, da imajo otroci varno in spodbujajoče okolje, da radi hodijo v šolo in se lahko zatečejo k vsakemu od nas,« pravi ravnateljica Marjanca Vampelj.

Zgradili bodo štiri učilnice

Po aktu o ustanovitvi je šola 18-oddelčna, trenutno pa imajo 27 oddelkov, ki jih obiskuje 643 učenk in učencev. Število otrok se vsako leto poveča za en oddelek, a so glede na obstoječo infrastrukturo letos prišli do limita. »Če bi se število učencev prihodnje leto povečalo za en oddelek, ne bi mogli sprejeti vseh otrok. Problematične niso le učilnice, težave imamo tudi s prostorom v kuhinji in jedilnici ter z zagotavljanjem ustrezne športne vzgoje, kajti kombiniramo veliko telovadnico z malo. Poleg tega specialne učilnice za kemijo, fiziko, biologijo, tehniko in računalništvo uporabljamo tudi za drug pouk,« je razložila ravnateljica, ki pa se ji s scenarijem, ko ne bi bilo dovolj prostora za vse, verjetno ne bo treba ukvarjati. Vsaj tako je sklepati iz zagotovil, ki jih je dobila od ljubljanske občine.

Z mestnega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje so ravnateljici namreč sporočili, da načrtujejo gradnjo štirih učilnic s sanitarijami in garderobami, poleg tega pa še preureditev vhoda v šolo, medtem ko tamkajšnjega parkirišča ne bo več. Prizidek bodo predvidoma začeli graditi v začetku prihodnjega leta. »Občina je zagotovila, da bo štiri učilnice zgradila do septembra prihodnje leto. S tem bi rešili sedanje stanje, kajti dihamo na škrge,« je dejala ravnateljica in dodala, da bi bilo treba povečati tudi telovadnico, ki je zasedena od jutra do poznega večera. Poleg tega Osnovna šola Vrhovci kandidira v naboru objektov EOL-3. Gre za evropski projekt, v katerem sodelujeta še občina in Petrol, cilj pa je energetska sanacija. Ali bo v projektu izbrana tudi Osnovna šola Vrhovci, bo znano do konca leta. Če bo odgovor pritrdilen, bo gradnja štirih učilnic potekala sočasno z energetsko in statično obnovo objekta.

Občina bo s prizidkom prostorsko stisko reševala tudi v sosednji Osnovni šoli Vič, medtem ko pravijo, da trenutna struktura prebivalstva oziroma število otrok, ki so z letošnjim šolskim letom šoloobvezni ali bodo šoloobvezni s prihodnjimi leti, ne izkazuje nujnosti gradnje nove šole v tem delu Ljubljane.