Kot poudarjajo v Skupini GEN-I, želijo vsem svojim odjemalcem in poslovnim partnerjem omogočiti učinkovito izvedbo zelene preobrazbe in prehod v brezogljično družbo. Doslej so v okviru blagovne znamke Gen-I Sonce po principu »za vse, vključno s financiranjem, poskrbimo mi« postavili že več kot 1000 sončnih elektrarn po vsej Sloveniji, kar je dokaz, da uživajo veliko zaupanje pri slovenskih odjemalcih. Danes je namreč tudi za poslovne odjemalce samooskrba s soncem že realna in ekonomsko najbolj upravičena izbira. V občini Zagorje ob Savi se še posebej zavedajo pomembnosti čim hitrejšega prehoda iz starih, na fosilnih gorivih temelječih gospodarskih vzorcih, v napredno, na zelenih, brezogljičnih tehnologijah temelječo družbo. Zagorje je bilo ena prvih občin, ki je izstopila iz premogovne razvojne paradigme in danes se lahko pohvali, da spada med najnaprednejše občine v Sloveniji. So najboljši dokaz, da le spremembe prinašajo napredek. Za v bodoče so si enega od ciljev zastavili s sloganom »sončno elektrarno na vsako streho«. S postavitvijo sončne elektrarne na proizvodnem objektu podjetja Skitti, d. o. o., pa je bil storjen prvi korak v tej smeri.

Okoljsko ozaveščeno podjetje

Skitti, d. o. o., je družinsko podjetje z dolgoletno tradicijo, ki je svoje temelje postavilo leta 1965. Vrednote podjetja temeljijo na prenašanju znanja in izkušenj, predanosti in odgovornosti do kupcev in zaposlenih. Njihova okoljska ozaveščenost je bila povod za odločitev postavitve sončne elektrarne na njihovem proizvodnem obratu. »Prišli smo do točke, ko bomo v kovinski industriji kovino obdelovali s 40 odstotki energije, proizvedene iz obnovljivih virov, iz sonca, in s tem znižali ogljične izpuste za 71.000 kilogramov na leto,« je poudaril direktor Sergej Smrkolj. Sončna elektrarna je zgrajena po sistemu delovanja PX3, nazivna moč je 138 kW, predvidena letna proizvodnja je izračunana na 146.280 kWh. Ocenjen skupni letni prihranek podjetja na računu za električno energijo je 9069 evrov, kar pomeni skoraj 200.000 evrov za celotno življenjsko dobo sončne elektrarne (izračunano na podlagi napovedi gibanja cen električne energije). Za zgraditev elektrarne so bila odobrena sredstva v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014–2020.

Samooskrba lokalne skupnosti

Veliko mero podpore podjetništva je izkazal prvi mož Občine Zagorje ob Savi, župan Matjaž Švagan. »Zavedamo se pomembnosti aktivne vključitve lokalne skupnosti v trajni proces povečevanja pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov, zato smo se odločili za partnerstvo pri implementaciji zelenih energetskih rešitev, ki jih ponuja Skupina GEN-I.« S pismom o nameri sta se podpisnici dogovorili o pregledu občinskih objektov in priprave predlogov možnih rešitev za zagotavljanje delne ali celotne samooskrbe z električno energijo iz naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije prek individualne samooskrbe, prek skupnostne samooskrbe (kot samooskrba večstanovanjske stavbe ali kot skupnost za oskrbo z energijo iz obnovljivih virov energije) ter sončnih elektrarn na poslovnih objektih po shemi PX3. Na podlagi rešitev bo pripravljen dokončen izbor objektov, primernih za implementacijo inovativnih zelenih tehnoloških rešitev.

Vsak dan nov kamenček razvoja

»V Skupini GEN-I širimo zavedanje po energetsko učinkovitejšem delovanju, po zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ter povečevanju deleža porabljene končne energije iz obnovljivih virov. Prizadevamo si ublažiti podnebne spremembe, širiti in implementirati inovativne zelene tehnološke rešitve ter doseči energetsko neodvisnost, posledično s tem pa zmanjšati tveganja v zvezi z nihanjem cen električne energije. Ugotavljam, da smo na zelo dobri poti. Uspelo nam je narediti pomemben preboj pri razmišljanju naših partnerjev, tako iz zasebnega kot iz javnega sektorja. Njihovo dojemanje je iz dneva v dan bolj skladno z našimi pogledi na izvajanje zelene preobrazbe. Skupaj iščemo rešitve za implementacijo in spojitev naših produktov z njihovimi dejavnostmi. Rezultati so vidni, najbolj pa me veseli, da prav vsak dan v mozaik brezogljične Slovenije dodamo nov kamenček razvoja,« je ob tej priložnosti povedal predsednik uprave GEN-I dr. Robert Golob.