Damjan Janković je glede zakona, ki mu je omogočil odpis dolga, povedal: »Politika lahko vedno spremeni zakon, če ne ustreza.« Ministrica za pravosodje Andreja Katič je tedaj dejala: »Mi ves čas spremljamo, ali pri izvajanju zakonodaje prihaja do kakršnih koli anomalij v praksi, in dajemo predloge in pobude za spremembe.« Ministrica Alenka Bratušek pa je dejala: »Tisti, ki izvaja zakone, je, ko vidi, da se zakon zlorablja, menda dolžan ukrepati.« Pravno sodba sodišča v primeru Janković dokazuje, da so dolžniki privilegirani v škodo upnikov tudi na podlagi zakona.

Anomalija sklepa sodišča je bila glede na namen zakona tako velika in očitna, da je bila v državnem zboru sklicana okrogla miza Temelji pravne države, na kateri so se predstavniki vseh treh vej oblasti spraševali, ali smo pred zakonom res vsi enaki. Ali ni torej izjava predsednika vrhovnega sodišča takšna, kot da je pravosodju dopuščeno, da kljub očitni zlorabi zakona ne ukrepa? Kot razumem, se z izjavo predsednika ne strinjata niti ministrica Alenka Bratušek niti pravosodna ministrica Andreja Katič. Menim, da je vprašanje učinkovitosti in pravičnosti pravosodja tako resno, da bi ga moral obravnavati sodni svet. Njegov odgovor bo po mojem usoden za delovanje pravne države, kar tudi najbolj zanima državljane te države.

Franc Mihič, Ribnica