Sodnica Barbara Toldi še vedno razčiščuje, ali sta ljubljanski galerist Leon Pogelšek ter likovni kritik in zdaj že nekaj časa nekdanji sodni cenilec Janez Mesesnel kriva, česar ju obtožuje tožilstvo: goljufije in pomoči pri tem kaznivem dejanju. Mesesnel naj bi junija 2015 za Pogelška izdelal cenitev slike z naslovom Mitološka kompozicija in pri tem lažno navedel, da gre za delo Salvadorja Dalija iz leta 1982, da je na sliki njegov podpis in da je vredna 41.000 evrov, piše v obtožnem predlogu. Mesesnel naj bi vedel, da cenitev opravlja za dražbo zaradi Pogelškovega davčnega dolga, nakar je sliko ocenil prav na toliko, kolikor je ta dolg znašal.

Po naključju izbral Dalija

Po trditvah tožilstva pa je dolgoletni cenilec dobro vedel, da gre za ponaredek, da je motiv povzet po Dalijevi sliki iz leta 1931, ki je naslikana na bakreno ploščo, da podpis ni originalen in da slika nima nobene tržne vrednosti. Obtožena krivdo zanikata; cenilec poudarja, da je v cenitvi jasno zapisal, da je avtorstvo »pripisano«. Kar pomeni, da ga sploh ni ugotavljal, pač pa je opravil cenitev na podlagi vnaprej določenega dejstva, da je slika Dalijeva. Če bi želel preveriti, ali je avtor res on, bi moral opraviti posebne analize, ki pa jih v Sloveniji ni mogoče narediti.

Na zadnji obravnavi so poskušali priti do dna postopku izvršbe, ki ga je bil deležen Pogelšek. »Običajno postopek začnemo z rubežem transakcijskega računa. Potem sledijo drugi ukrepi, v tem primeru smo šli na premično premoženje, slike,« je pojasnil direktor ljubljanskega finančnega urada Zlatko Alibegović. »Slika je bila zarubljena, ker dolžnik ni imel drugih sredstev za poplačilo. Poskušali smo jo prodati na dražbi, na koncu pa je bila predana policiji,« je bistvo zgodbe strnila Majda Vidrih, takratna vodja sektorja za izvršbo. Konkretno izvršbo je sicer vodil Marko Šturm. Najprej je obiskal Pogelškovo družbo Kostel.ing. Prvi rubežni zapisnik je bil ničen, nakar mu je Pogelšek omenil slike. »Dal mi je spisek in izbral sem Dalijevo. Po naključju, morda zato, ker sem poznal ime slikarja,« se je spominjal.

Različni imeni

Pogelšek za sliko ni imel drugega dokumenta kot Mesesnelovo cenitev iz leta 2005. V njej je pisalo, da se imenuje Ples in da je vredna 120.000 evrov. »To mi je takrat zadostovalo,« je pričal Šturm. Dolžniku je razložil, naj dolg poplača, sicer bo sledila prodaja zarubljene slike. Poplačal je le majhen del, zato je galeristu predlagal, naj sliko sam proda. A mu ni uspelo, zato je priča predlagala novo cenitev. To je Pogelšek pridobil, spet jo je naredil Mesesnel. Toda zapisal je drugo ime, Mitološka kompozicija, in jo ocenil na 41.000 evrov. Povabili so ga na razgovor in cenilec je že takrat omenjal »pripis avtorstva«. Glede imena pa povedal, da je morda leta 2005 ocenjeval drugo umetniško delo. Pogelšek je vztrajal, da je slika ista, že pred leti jo je kupil v neki francoski galeriji. »Vodstvo mi je nato naročilo, naj pristopim k dražbi. Izvedli smo jo, a dražiteljev ni bilo. Potem se je vse zapletlo okoli tega, ali gre za izvirnik ali ne. Bili so pritiski medijev, po televiziji so govorili, da ni prava. Tako da je bila umaknjena,« je povedal Šturm, ki je nato zarubil še druge slike s Pogelškovega spiska. Sedem umetniških del (spet po Mesesnelovi cenitvi) vrednih 1.159.000 evrov. Toda te so dali v oceno drugemu cenilcu. »Mislim, da sta bili dve ocenjeni kot pristni,« je pojasnila Majda Vidrih.

Sojenje se bo z zaslišanjem novih prič nadaljevalo decembra.