V okviru svojega delovanja je nadzorni odbor občine Vrhnika v letu 2017 izvedel nadzor nad nekaterimi že izvedenimi projekti v občini Vrhnika, pregledal pa je tudi način načrtovanja, vodenja in izvajanja projektov in investicij v občini ter pri tem prišel do ugotovitev, da obstaja utemeljena domneva, da so projekti, vodeni s strani občine Vrhnika:

– stihijski in ne sledijo splošni strategiji razvoja občine;

– predragi, neučinkoviti in negospodarni zaradi prevelikega vpliva zunanjih načrtovalcev, neizvajanja analize učinkovitosti in neupoštevanja stroškov skozi vso življenjsko dobo;

– presegajo načrtovane finančne in časovne okvire zaradi nesledenja strokovnim metodologijam;

– takšni, da odpirajo možnosti netransparentnosti zaradi pomanjkanja vključevanja strokovne javnosti in nadzora nad projekti.

S temi besedami je predsednik nadzornega odbora občine Vrhnika člane občinskega sveta in takrat aktualnega župana opozoril na seji občinskega sveta oktobra 2017 pred podpisom pogodbe s prvotnim izvajalcem gradnje prizidka ZD Vrhnika.

Premalo nas je bilo svetnikov, ki smo taki gradnji nasprotovali, zato smo sprejeli sklep, da se ustanovi posebna gradbena komisija, ki bo projekt ponovno pregledala. No, to se ni zgodilo, saj je eden od petih članov komisije takoj odstopil, in podpisana je bila pogodba s prvotnim izvajalcem, še drugi član pa se ni nikdar udeležil seje gradbene komisije in je tudi kot predsednik sveta ZD Vrhnika odstopil s položaja.

Zdaj imamo, kar imamo. Zdravstveni dom naj bi bil dokončan do druge faze. Za dokončanje prizidka v tretji fazi pa mora novi župan razpisati nov razpis. Zato sem kot občinski svetnik občine Vrhnika na zadnji seji sveta od novega župana zahteval finančno sliko prizidka ZD Vrhnika in podatek, koliko bo projekt zaradi zapletov, na katere je nadzorni odbor pravočasno opozoril, občino dodatno stal.

V gradivu seje vrhniškega občinskega sveta sem dobil odgovor z naslovom Poročilo o stanju projekta Nadgradnja ZDV s podpisom novega podžupana. Iz poročila se razbere:

– za izvedbo prve faze je bilo porabljenih 859.149,43 evra;

– za izvedbo druge faze so bile podpisane pogodbe v višini 953.535,52 evra;

– skupna vrednost izvedbe tretje faze bi po projektantski vrednosti in ravni cen iz druge faze znašala 1,44 milijona evrov. Ob takih cenovnih ravneh bi skupni projekt znašal 3,288 milijona evrov, kar bi za 808.000 evrov preseglo načrtovano ocenjeno vrednost iz investicijske dokumentacije v višini 2.480.111,16 evra;

– narejena je bila ocena neposredne razlike iz prve in druge faze gradnje v višini 572.218 evrov.

Za razliko 800.000 evrov se dobi magnetna resonanca, za katero so kar dolge čakalne vrste, sem izvedel od strokovnjakov zdravstvene stroke.

Verjamem, da ne moreš natančno napovedati gradbenih investicij, vendar je 800.000 evrov presežka vendarle preveč. Kot član sveta ZD Vrhnika sem na zadnji seji sveta 10. septembra jasno povedal, da bom na seji občinskega sveta ponovno zahteval revizijo gradnje, ki jo je že zdavnaj zahteval nadzorni odbor občine. Nerazumljivo je, kako je do teh finančnih razlik prišlo, ali gre za poslovno goljufijo, naivnost, neznanje pri projektiranju ali enostavno za gradbeni naklep kot novo obliko storitve kaznivega dejanja iz gradbeništva, kot ga poznamo tudi v TEŠ 6… Naj to ugotovi tisti, ki je za to postavljen in strokovno usposobljen.

Kakor koli, pri vsej tej zadevi imam kot občinski svetnik in član sveta ZD Vrhnika občutek, da gre samo za to, da so izbrani gradbinci imeli delo, bili so namreč »najcenejši«, potem pa je sledil aneks na aneks in seveda – stečaj.

Vid Drašček, Vrhnika