Naša organizacija je pred mesecem dni poslala vsem slovenskim županjam in županom pisni predlog za nadomestitev vseh ogrevalnih naprav, ki uporabljajo fosilne energente, s strojnimi napravami, ki uporabljajo trajne energetske vire. K temu pisanju smo dodali tudi navodilo, kako do državnih nepovratnih sredstev, ter predlog finančne konstrukcije, kako preostali del finančne konstrukcije zagotoviti z ustvarjenimi prihranki. Po enem mescu po oddaji naše pošte smo pričakovali vsaj nekaj odmevov na našo pošto, žal smo prejeli samo en pozdravni komentar, in to z veseljem zapišemo. Prijazen komentar je napisala in poslala samo Mestna občina Ljubljana.

Prihodnje leto poteče rok, ko smo se pred Svetovnim podnebnim kongresom zavezali, da bomo do tega termina proizvajali vsaj 20 odstotkov energije z rabo trajnih in obnovljivih energetskih virov. Žal te zaveze ne bomo izpolnili, zato se preprosto sprašujemo, katera dela danes opravljajo vsi akterji sprejete zaveze. Zakaj to sprašujemo? Preprosto zato, ker podpisniki niso dokončali svoje zaveze, dane v imenu države Slovenije, saj so premalo naredili, da bi država izpolnila prevzete obveznosti. Preprosto se sprašujemo, katera dela zdaj opravljajo, saj so dokazali, da takšnega dela ne zmorejo več opravljati. In vedno bolj razumemo, zakaj smo obstali na pol poti pri izpolnjevanju sprejete obveznosti. In po našem pisnem obveščanju županov za nadomeščanje rabe fosilnih energentov, upoštevajoč trenutno njihovo neodzivnost na našo pošto, lahko ugotavljamo, da so župani in njihovo vodenje na nivoju države preprosto »neusklajeni«. Niti predsednik vlade niti pristojni ministri nimajo moči, kako premakniti takšno spečo silo po občinah.

Vsekakor želimo mladim pomagati, da bi njihovo prizadevanje obrodilo vsaj nekaj sadov.

Božo Dukić, Združenje za energetsko neodvisnost (Zens)