Kot je na srečanju s starši vrtčevskih otrok iz Celja, ki jih skrbi onesnažena zemljina v peskovniku in na zunanjih igriščih, saj nihče ne zna natančno razložiti, kolikšen vpliv ima ta na zdravje malčkov kot tudi na okolje nasploh, povedal minister za okolje Simon Zajc, se bo lahko zamenjava zemljine še pri dveh vrtcih začela že letos, kdaj bo končana, pa bo odvisno tudi od vremenskih razmer. Katerega izvajalca so izbrali, na ministrstvu še ne želijo razkriti.

Zakon o varstvu okolja že prihodnje leto

Na ministrstvu obenem poudarjajo, da zdravemu okolju namenjajo veliko pozornosti in da ima zdravje otrok prednost pred vsem drugim. »Že lani smo pripravili pravno podlago za sanacijo celjskih vrtcev, in sicer z uredbo za ugotavljanje stopnje preobremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi. Otroška igrišča v mestni občini Celje, ki so onesnažena, pa smo z odredbo uvrstili v prvo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi. Območje vrtcev Mavrica in Zarja smo z odlokom razglasili za degradirano in določili sanacijo z zamenjavo zemljine na njunih igriščih. Prav tako smo za potrebe te sanacije opravili še eno analizo onesnaženosti tal v vrtcih in na podlagi te skupaj z občino določili prioritetni vrstni red sanacije preostalih vrtcev, hkrati pa za sanacijski program zagotovili skoraj 600.000 evrov,« je povedal minister Zajc in za prihodnje leto napovedal tudi sprejem zakona o varstvu okolja.

Starši za odvzem vzorcev krvi

Analize vzorcev, ki so jih pri vrtcu Ringa raja odvzeli 97, pri Mavrici pa 132, so pokazale, da so v zemljini močno povišane vrednosti predvsem cinka, svinca in kadmija. V vrtcih sicer že zdaj izvajajo vse preventivne ukrepe, ki so jih predlagali strokovnjaki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. To pomeni, da skrbijo za redno umivanje rok in tam, kjer se trava uniči, poskrbijo za novo zatravitev. Dr. Helena Grčman z biotehniške fakultete pa je predlagala, da bi tudi celjskim malčkom odvzeli vzorce krvi in na tak način ugotavljali, kolikšen vpliv imajo težke kovine na zdravje otrok. Podobno kot to že leta izvajajo v Mežiški dolini in ugotavljajo vrednosti svinca v krvi otrok. S tem predlogom so se starši strinjali, pristojni pa zagotovili, da ga bodo preučili.