Trenutna uredba se izteče 30. septembra, danes vnovič izdana uredba pa bo začela veljati s 1. oktobrom in bo v veljavi do 31. decembra.

Uredba določa mehanizem oblikovanja cen določenih naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje teh naftnih derivatov, in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine, so po seji sporočili z vladnega urada za komuniciranje.

Regulirane cene 95-oktanskega bencina in dizla se določajo v skladu z uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov na vsakih 14 dni, po metodologiji, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Pri izračunu modelske cene se upošteva tudi biokomponenta.

Gospodarsko ministrstvo je sicer že večkrat predlagalo popolno liberalizacijo cen naftnih derivatov, vendar pri tem ni bilo uspešno.