Kot je v uvodu opozorila državna sekretarka na ministrstvu za obrambo Nataša Dolenc, je trenutno veljavna resolucija, ki je temeljni razvojno usmerjevalni dokument na področju nacionalne varnosti, stara 10 let. Od leta 2013 pa je zaznati »znatne spremembe in poslabšanje varnostnih razmer v mednarodnem varnostnem okolju, vključno s širšim evropskim prostorom«, zato se je vlada lotila prenove tega strateškega dokumenta. Kot je poudarila, želijo na ta način zagotoviti podlago za učinkovito odzivanje na vse vire ogrožanja na nacionalni in mednarodni ravni. Kot nove kategorije groženj je izpostavila hibridne grožnje in dopolnjene kibernetske grožnje ter migracije.

Pri odzivanju na hibridne kibernetske grožnje predvidevajo celovit medresorski pristop, preprečevanje in odzivanje na vojaške grožnje se prilagaja spremenjenemu varnostnemu okolju, pri odzivu na migracije je predvidena vzpostavitev skladnega upravljanja meja z odzivanjem na različne vrste migracij. V okviru odzivanja na hude in organizirane oblike kriminala je poudarjena potreba po krepitvi operativnih zmogljivosti ter ustreznih normativnih in drugih spremembah, je naštela Dolenčeva.

Dokument je sprva predvideval tudi dodelitev dodatnih pooblastil Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova) za spremljanje slovenskih državljanov, predvsem v povezavi s sumi terorizma, kar pa je naletelo na številne kritike. Na predlog SDS so na odboru za obrambo to določbo umaknili in namesto tega dodatne naloge naložili svetu za nacionalno varnost.

Pri SDS ne verjamejo, da bo strategija uresničena

V zvezi s tem je Marko Bandelli (SAB) opozoril, da se morajo pri vseh ukrepih upoštevati človekove pravice in je treba biti zelo previden pri sprejemanju tovrstnih dokumentov. Sedanji predlog dokumenta bodo v SAB vendarle podprli, je dejal poslanec. Posvaril pa je pred tem, da bi zaveze in cilji ostali mrtva črka na papirju.

Podporo predlogu strategije nacionalne varnosti je v imenu DeSUS napovedal Franc Jurša. »Varnost mora biti dostopna vsem. Danes se vsi zavedamo, da mir ni samoumevna dobrina,« je dejal.

Kritičen do umika novih pooblastil Sovi iz strategije nacionalne varnosti je bil Zmago Jelinčič Plemeniti (SNS). »To je velika napaka. /.../ To je nesmisel, ki nas bo veliko stal,« je prepričan poslanec. Čeprav je dokument po njegovi oceni »poln lukenj«, mu v SNS napovedujejo podporo.

Ker po njihovem prepričanju strategija nacionalne varnosti ne bo uresničena, pa je ne bodo podprli v SDS. Kot je v razpravi povedal Žan Mahnič, to dokazuje usoda prejšnje strategije, ki je bila le mrtva črka na papirju. Po njegovem prepričanju je bil eden temeljnih namenov te resolucije zagotoviti Sovi dodatna pooblastila.

Kordiš: Z dokumentom se izumlja varnostne grožnje

Jerca Korče iz LMŠ pa je ocenila, da je bilo diskusiji o pooblastilih Sove namenjenega veliko preveč časa, manj pa ključnim izzivom: podnebna kriza, naravne nesreče, degradacija življenjskega okolja ter migracijski tokovi in druga tveganja zaradi spreminjanja podnebja. V LMŠ bodo dokument podprli.

Podporo strategiji je v imenu SD napovedal tudi Samo Bevk. Glede polemik okoli širitve pooblastil Sovi pa je opozoril, da vsakršno spreminjanje zakonodaje terja velik premislek. Treba je ujeti krhko ravnovesje med zagotavljanjem varnosti in poseganjem v človekove pravice na drugi strani.

V imenu SMC je soglasno podporo strategiji nacionalne varnosti napovedal Gregor Židan. »Varnost je eden izmed temeljnih pogojev za učinkovito delovanje države in družbe. Ohraniti moramo položaj Slovenije kot ene najbolj varnih držav na svetu,« je dejal.

Zelo kritičen do celotnega predloga strategije nacionalne varnosti pa je bil Miha Kordiš (Levica). Resolucijo je označil za pamflet ideologov Nato pakta, s katerim se izumlja varnostne grožnje, ki jih ni, zato v Levici predloga ne bodo podprli.

Matej Tonin iz NSi je opozoril na spreminjanje sveta in selitev marsičesa, tudi vojn, v kibernetski svet. »Ne živimo več v milnem mehurčku, ko se nam ne more zgoditi nič,« je opozoril. Kot je pojasnil, predloga strategije v NSi sicer ne bodo podprli, ne bodo pa glasovali proti.