Skupina Mercator je v prvi polovici leta zelo uspešno nadaljevala z doseganjem ciljev poslovne strategije ter izvajanjem finančnega in poslovnega prestrukturiranja, hkrati pa dosegala ključne cilje v zvezi z zadolženostjo in pomembno izboljšala strukturo ročnosti finančnih obveznosti. Neto finančni dolg se je v primerjavi z enakim obdobjem lani znižal za 152 milijonov evrov, so sporočili iz Mercatorja.

»Skupini je v dveh letih uspelo povišati bruto dobiček iz poslovanja za 72 odstotkov in bistveno znižati zadolženost. Z jasno strategijo, osredotočenostjo na ponudbo lokalnih in regionalnih izdelkov in sodelovanje z dobavitelji, z inovativnim konceptom trgovin in vsakodnevnim trudom vseh zaposlenih nam je uspel poslovni in finančni preobrat,« je poudaril predsednik uprave skupine Tomislav Čizmić.

Sočasno z razdolževanjem skupina nadaljuje največjo investicijo v zgodovini, to je gradnjo novega logistično-distribucijskega centra v Ljubljani. V okviru novega investicijskega cikla Mercator v Srbiji načrtuje širitev logističnih zmogljivosti prodajne mreže. Prav na tem trgu podjetje vidi veliko priložnosti za rast, tudi s prevzemi, so navedli.

Mercator je del skupine Agrokor, ki je v fazi prestrukturiranja. Aprila je začela poslovati družba Fortenova grupa, na katero se bo preneslo zdrava jedra iz sistema skupine Agrokor, med zadnjimi se bo nanjo prenesel tudi Mercator. Pogoji za prenos so pridobitev soglasja bank upnic Mercatorja, soglasje varuha konkurence in uspešno zaključena prevzemna ponudba za Mercator, so spomnili.