Občina Moravče je nedavno razpisala javno naročilo za izdelavo projektno tehnične dokumentacije za delno rekonstrukcijo Osnovne šole Jurija Vege, odstranitev obstoječega prizidka in obstoječe šolske telovadnice na severni strani ter zgraditev novega prizidka in nove športne telovadne dvorane za potrebe šolske športne vzgoje in drugih športnih aktivnosti v občini Moravče, vključno z vso pripadajočo zunanjo ureditvijo ter prilagoditvijo obstoječe in zgraditvijo potrebne nove infrastrukture.

Približno 600 učencev moravške šole obiskuje pouk v 24 oddelkih v eni izmeni, a učenci in učitelji že leta pogrešajo več učilnic, prostornejšo kuhinjo z jedilnico in še zlasti sodobnejšo telovadnico. Zato jih, kot tudi občane, kajpak zelo zanima, kdaj bodo dobili težko pričakovani nov prizidek in novo telovadnico, ki bo služila tudi društvom in občanom.

Sprejeta šele idejna zasnova

Na občini Moravče jim odgovora še ne morejo ponuditi, saj so do letošnjega marca, kot pravijo, razpolagali zgolj s skicami in seznami želja. Zato so marca naročili idejno zasnovo in začeli pridobivati soglasja. »Idejna zasnova je bila na občinskem svetu potrjena junija, trenutno pa smo v postopku izbire izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije,« je povedal direktor občinske uprave Ivan Kenda. Po prvih ocenah naj bi načrtovana gradnja oziroma delna rekonstrukcija Osnovne šole Jurija Vege stala med tri in 3,5 milijona evrov, še pravi Kenda. Seveda pa upajo, da jim bo del (nepovratnih) sredstev uspelo pridobiti tudi na šolskem ministrstvu, Eko skladu ali morebitnih drugih razpisih. Gradbeno dovoljenje bi lahko pridobili konec letošnjega ali na začetku naslednjega leta, še napoveduje direktor občinske uprave, ki pa ne želi napovedovati tudi, kdaj bo naložba končana.

To je namreč odvisno od denarja. Zdaj tega še nimajo, saj se tudi v preteklih letih za to naložbo namenjena sredstva niso zbirala v ustreznih skladih, ki bi se prenašali v naslednje proračune. av