Člani delovne skupine so ob Mesu še Jože P. Damjan, Aleš Groznik, Matej Ogrin, Andreja Knez, Monika Pintar Mesarič in Anita Goršek. Skupina bo proučila možnosti hitrih železniških povezav po Sloveniji v okviru mednarodnega železniškega prometa ter ocenila strošek realizacije teh projektov, so pojasnili na ministrstvu.

Ob tem so dodali, da ministrstvo za infrastrukturo »že izvaja in snuje prometno politiko v smeri posodobitve prometnih povezav, izboljšanja javnega potniškega prometa in trajnostne mobilnosti«. Med dosežki so navedli enotno vozovnico za javni potniški promet, financiranje dodatnih avtobusnih hitrih linij med večjimi kraji in prestolnico ter posodabljanje železniških povezav in gradnjo novih.

Med drugim so za železnice pridobili tudi 101 milijon evrov nepovratnih evropskih sredstev za nadgradnjo povezave Maribor-Šentilj.