Osebno se ne spominjam kakšne javne demokratične razprave o volilnem sistemu, niti ne o tipu demokracije, ki jo želimo. Vse skupaj je prišlo v paketu osamosvojitvene mrzlice. Tudi tip kapitalizma je prišel neopazno v isti embalaži, v istem paketu.

Ker je treba spreminjati volilno zakonodajo, je zdaj idealna priložnost, da se posvetujemo z občani o tem, kaj sploh želijo. Da torej ne bomo delali sprememb, da bi ustregli le eni od odločitev US, ampak da bomo s spremembami ustregli ljudem, zaradi katerih sploh imamo demokracijo in posrednike pri odločanju.

Torej bodimo korektni, pametni in pogumni – servirajmo možnosti, ki jih imamo in so v svetu že uspešne, in dajmo uporabnikom možnost, da odločajo o svojem tipu demokracije (predstavniška ali neposredna), tipu kapitalizma (liberalnem ali ekosocialnem) in načinu volitev (se lahko volijo le predstavniki strank ali bodisi kompetentni, bodisi naključni posamezniki).

In ne bojmo se novega, raje se bojmo starega, s katerim nismo zadovoljni. Pa če manjka korajže, se ozrimo po Islandiji…

Bojko Jerman, Dolsko