»Kot ponosni podpornik hitro rastočih slovenskih podjetij verjamemo, da so lahko gazele kot poslovni oskarji kompas napredka in rasti, poleg tega pa je pomembna dolgoročnost oziroma kontinuiteta uspeha,« sporočajo iz skupine Triglav, ki jo v šestih državah in na sedmih trgih sooblikuje ekipa več kot pet tisoč sodelavcev, povezujejo pa jo vrednote, kot so odzivnost, enostavnost in zanesljivost. Skupina razpolaga z visoko bonitetno oceno A, ki potrjuje njeno dobičkonosno poslovanje, vodilni regijski tržni položaj ter sistematično izvajanje številnih strateških aktivnosti v smeri razvoja in rasti družbe. Skupina je finančno stabilna, lani pa je povečala donosnost kapitala na skoraj 11 odstotkov.

Zavarovanje kibernetskih tveganj

Digitalna tehnologija se je integrirala v praktično vsa področja življenja – od znanosti, zdravstva in medijev do poslovanja podjetij. Digitalna transformacija je korenito spremenila način delovanja podjetij in njihovih prijemov pri naslavljanju potreb njihovih strank. Elektronsko poslovanje se vse hitreje širi, prav tako raste raba računalništva v oblaku, množenja informacij in občutljivih podatkov, ki jih upravljamo, z njimi razpolagamo in jih hranimo. »Podjetja imajo danes na voljo več orodij, s katerimi lahko blažijo učinke kibernetskih napadov, pri čemer je eno (vse bolj) ključnih tudi kibernetsko zavarovanje,« pravijo v skupini Triglav. Ocenjujejo, da je povpraševanj po zavarovanju teh rizikov iz leta v leto več, saj je ozaveščenost o tveganjih vse boljša. Da bi se v digitalnem svetu počutili varno, je največja slovenska zavarovalnica kot prva na našem območju razvila zavarovanje kibernetske zaščite za podjetja. Kot pojasnjujejo, zavarovanje omogoča lažje izravnavanje izpostavljenosti kibernetskim rizikom, ki postajajo vse bolj aktualni, z uvedbo uredbe GDPR pa tudi potencialno stroškovno obremenjujoči za podjetja (z vidika zakonsko predpisanih kazni).

V pomoč majhnim in mikropodjetnikom

»Prizadevamo si biti prepoznani kot vseživljenjski partner, ki ne zagotavlja le finančne varnosti, ampak pomaga strankam pri reševanju problemov na različnih področjih,« pravijo v skupini Triglav, ki je zavedajoč se izzivov, ki pretijo majhnim in mikropodjetnikom, za njih kot bonitetni program razvila tudi podjetniški komplet Triglav. Združitev zavarovanj v komplet samostojnim podjetnikom in lastnikom družb z omejeno odgovornostjo prinaša do 25 odstotkov popusta pri sklepanju zavarovanj.