V zadnjih petih letih je sto najhitreje rastočih podjetij dravsko-pomurske regije ustvarilo 2745 novih delovnih mest, kar pomeni 92-odstotno rast. To je visoko nad povprečjem regijskega gospodarstva, ki jih je ustvarilo 11.726 ali 15 odstotkov več. Med vsemi šestimi regijami so podravsko-pomurska podjetja sicer ustvarila toliko novih delovnih mest, da se je regija uvrstila takoj za najuspešnejšo osrednjeslovensko. Za primerjavo: dravsko-pomurska regija je bila lani (za obdobje od leta 2012 do 2017) v tej kategoriji na zadnjem mestu.

Visoka rast prodaje in dodane vrednosti

Tudi prodaja in dodana vrednost najboljše stoterice podravsko-pomurskih podjetij sta visoko nad regijskim povprečjem. Prodaja je v zadnjem petletnem obdobju zrasla za 185 odstotkov (regija je dosegla 34-odstotno rast), medtem ko je dodana vrednost znašala 164 odstotkov – regijsko povprečje znaša 33 odstotkov. Dravsko-pomurska regija v primerjavi z drugimi regijami izkazuje razmeroma dobre poslovne rezultate, saj je po rasti prodaje in dodane vrednosti v zlati sredini.

Največ podjetij iz Maribora

Na seznamu stotih najhitreje rastočih podjetij regije prevladujejo tista s sedežem v mariborski občini. Teh je 27, kar je manj kot lani, ko jih je bilo 30, in še manj kot predlani, ko je bilo na seznamu 36 podjetij iz Maribora. To kaže na nekoliko večjo razpršenost najhitreje rastočih po občinah v regiji. Najvišje na lestvico stotih se je povzpelo podjetje MF-CT iz Ljutomera, ki izdeluje specialne tovorne nadgradnje ter traktorske, industrijske in kamionske prikolice. Na drugo mesto se je uvrstila mariborska Pekarna Kaučič, tretje mesto pa je zasedlo podjetje Dani AFC iz Slovenj Gradca, ki se ukvarja s krojenjem usnja in tekstila.