Slovenske enote večjih podjetij so tretja decimalka znotraj lastnih skupin, tudi slovenska podjetja so svetovno gledano majhna. Zato so znanje in možnosti kariernega razvoja pri nas pogosto omejeni. Če pa znanje delimo med sabo, se lahko povzpnemo v statistično relevantne številke. To je ideja, ki je botrovala nastanku projekta z naslovom Talent Cloud pod okriljem AmChamovega programa Partnerstvo za spremembe. Deljenje znanja med čim bolj raznolikimi posamezniki oziroma podjetji je najboljše orodje za spodbujanje inovativnosti, sporočajo ustvarjalci pravkar zaključenega pilotnega projekta.

Strah pred pobegom je neupravičen

Vodenje talentov je učinkovito, kadar dopušča, da se lahko ti gibljejo in pridobivajo izkušnje v različnih situacijah. Predvsem milenijce navdušuje možnost sodelovanja z drugimi (zunanjimi) strokovnjaki. Z izmenjavo, kakršno omogoča Talent Cloud, lahko izkusijo drugačno okolje, ne da bi zapustili matično. »Ker je pregovorno trava vedno bolj zelena na drugi strani, z izmenjavo zaposleni dobijo realno izkušnjo z delom v drugačnem okolju ter se v matično organizacijo vrnejo bogatejši,« je povedala Ana Gabršček, vodja področja prihodnosti dela (»future of work«) pri kadrovskem podjetju Competo, in dodala, da se zaveda, da obstaja pri takšni izmenjavi strah pred izgubo sodelavcev oziroma pred možnostjo, da novo podjetje delodajalcu ukrade zaposlenega. »Med sodelujočimi podjetji velja gentlemanski dogovor, da se kandidatom ne ponudi delovno mesto. V resnici pa je projekt pri delodajalcih z dobrimi pogoji dela lahko orodje za zadržanje zaposlenih,« je pojasnila Gabrščkova.

Deset dni izmenjave izkušenj in znanja

Vsako v oblak talentov vključeno podjetje je definiralo poslovne izzive, ki jih želi nasloviti oziroma poiskati kar se da praktične in delujoče rešitve. Nato so identificirali strokovnjaka v drugem podjetju, ki to znanje ima. Delo je potekalo v paru. Par je definiral projektni načrt, talent prvega podjetja pa se je učil od drugega. Vsaka dvojica je imela tudi svojega mentorja, ki ju je vodil. Glede načina dela sta bila iskalec in svetovalec zelo svobodna: komunikacija je lahko potekala v prostorih iskalca ali svetovalca, strnjeno ali po delih, osebno ali prek skypa… Vse skupaj pa je trajalo 5 do 10 delovnih dni.

Brez poslovnih skrivnosti

Glede izbire izziva je Ana Gabršek pojasnila, da gre za podporna in ne ključna strateška vprašanja oziroma morebitne poslovne skrivnosti, ter nanizala številne prednosti tovrstne izmenjave znanja. Podjetjem dviguje agilnost s pridobitvijo novih znanj in pristopov, krepi zavzetost zaposlenih in omogoča novo znanje s pogledom od zunaj, zaposlenim pa pomaga razvijati dodatne kompetence in pridobivanje dodatnega znanja ter poznanstev. Projekt bodo nadaljevali in vanj vabijo vsa podjetja, ki čutijo, da njihovi zaposleni kakor tudi njihovi procesi ali projekti potrebujejo nekaj svežine. K sodelovanju vabijo podjetja vseh velikosti in panog.