Kot poroča časnik, je šest redno zaposlenih delavcev prejelo odpoved iz poslovnih razlogov, po njihovih informacijah naj bi jim bili v Magni pojasnili, da se soočajo z upadanjem naročil in zaostrenimi pogoji na avtomobilskem trgu. Zato so zagnali projekt Focus, ki predvideva precejšnje krčenje stroškov - kot kaže, tudi pri delovni sili.

V Magni so Večeru potrdili, da so šesterici delovno razmerje odpovedali zaradi tehnoloških, procesnih in organizacijskih razlogov. "Hkrati smo v istem obdobju zaposlili prav tako šest novih sodelavcev, tako da ostaja število zaposlenih v hoški tovarni stabilno in se ne zmanjšuje," so še dodali, več podrobnosti o novih zaposlitvah pa niso pojasnili. Prav tako v podjetju niso povedali, ali varčevalni program Focus predvideva nadaljnja odpuščanja.

Po pisanju časnika naj bi nekaj delavcev kar med delovnim časom obvestili, da se oglasijo v kadrovski službi, kjer so jim izročili odpovedi, eden pa naj bi jo prejel po pošti. Odpuščene so nato varnostniki takoj pospremili iz podjetja, ker bodo v kratkem 15-dnevnem odpovednem roku na izrednem dopustu. Glede na to, da niso bili zaposleni eno leto, jim ne pripada niti odpravnina, piše Večer.

Nekatere od odpuščenih so presenetili kriteriji, na podlagi katerih so v Magni izvedli in utemeljili odpustitev. Očitali naj bi jim kršitev delovnih obveznosti, dva naj bi prejela opomin zaradi uporabe mobilnega telefona med delovnim časom, eden zaradi zamujanja. Zgodba za odpuščene, kot še dodaja Večer, še ni končana, saj se bodo o tem posvetovali s sindikatom in odvetniki.

Iz Magne so popoldne sporočili, da zmanjševanje števila redno zaposlenih ni predvideno, obseg proizvodnje v letu 2019 ostaja nespremenjen, prav tako ostaja enoizmensko delo in več kot 200 zaposlenih. »Zaradi tehnoloških, procesnih in organizacijskih razlogov smo prekinili pogodbo o zaposlitvi s šestimi zaposlenimi, hkrati pa smo zaposlili šest novih sodelavcev, zato število zaposlenih v Hočah ostaja stabilno in se ne zmanjšuje,« so še pojasnili.

Ob tem so zanikali, da odpovedi pogodb naj ne bi potekale v skladu s slovensko zakonodajo, saj naj bi bila spoštovana tudi 98. in 99. člen zakona o delovnih razmerjih, ki opredeljujeta obveznost obveščanja in posvetovanja s sindikatom.

Za Magno sicer velja pogodbena zaveza, da mora do leta 2022 zaposliti 404 ljudi, če želi počrpati dobrih 18 milijonov evrov državnih subvencij, pa bo morala v desetih letih zaposliti tisoč ljudi.

Večer je že pred dvema tednoma pisal tudi o odpuščanju zaposlenih preko kadrovskih agencij v graški Magni, kjer naj bi brez dela ostali pretežno slovenski delavci. Temu naj bi po pisanju časnika sledilo še odpuščanje dela redno zaposlenih, med katerimi naj bi bili pretežno tisti, ki v Avstriji nimajo stalnega prebivališča.